IDENTIFIKACE LABORATOŘE

 

 

KONTAKTY OKB

 

 

 POŽADAVKY K ODBĚRU

 

 

 VYDÁVÁNÍ POTŘEB LABORATOŘÍ

 

 

PREANALYTICKÁ FÁZE V LABORATOŘI

 

 

VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ

 

 

 VYŠETŘOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍMI LABORATOŘEMI

 

 

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE VZORKŮ

 

 

POKYNY PRO PACIENTY

 

 

SEZNAM METOD OKB

 

 

 ANONYMNÍ VYŠETŘENÍ HIV

 

 

 ŽÁDANKY - VZORY