Psychiatrické oddělení

Primář
MUDr. Michal Samson
Telefon: 596 491 194
Bc. Taťána Kršíková
Vrchní sestra
Mgr. Taťána Kršíková
Telefon: 596 491 278

Zástupce primáře
MUDr. Martina Čechová

Lékaři

MUDr. Pavla Prašivková
MUDr. Eva Elšíková
MUDr. Jakub Dehner
MUDr. Alexandra Sedlářová
MUDr. Tomáš Javůrek
MUDr. Michal Vrátný
MUDr. Martina Křístková
  

Psychologové
Mgr. Marian Gruszczyk
Mgr. Katarína Gruszczyk
Mgr. Veronika Válková
 

Psychoterapeutická sestra
Marcela Hrňová

Aktivizační pracovník
Bc. Ondřej Bílý


Naše lůžkové oddělení společně s psychiatrickou a psychologickou ambulancí poskytuje odbornou psychiatrickou a psychologickou péči pro dospělé.                                                   

Svým charakterem je toto oddělení určeno především pacientům v akutní fázi onemocnění bez vážného omezení pohybového aparátu, kteří jsou motivováni k dobrovolné léčbě.

Oddělení má charakter otevřeného koedukovaného pracoviště, což znamená, že jsou zde hospitalizováni muži i ženy. Pacienti se mohou volně pohybovat po oddělení a v indikovaných případech může ošetřující lékař rozhodnout o udělení vycházek do areálu nemocnice i mimo něj.  Součástí terapeutického programu však bývají i společné vycházky pod vedením terapeutů.

Na našem oddělení vnímáme člověka jako bio-psycho-sociálně-spirituální bytost, proto se poskytovaná péče ubírá tímto směrem. Klademe důraz především na komplexní přístup k léčbě a v naší práci aplikujeme moderní postupy a intervence.  Podle individuálních potřeb a zdravotního stavu pacienta rozhoduje ošetřující lékař o formě a intenzitě poskytované péče. Při léčbě využíváme moderní psychofarmaka, psychoterapii, socioterapii, fototerapii a elektrokonvulzivní terapii.

Na rozdíl od minulosti probíhá elektrokonvulzivní terapie v celkové anestezii v prostředí operačních sálů. Tímto krokem naplňujeme standardy moderní psychiatrie. Úkonu se účastní zároveň dva specializované zdravotnické týmy a to psychiatrický a anesteziologický. Bezprostřední péče po výkonu je zajišťována pracovníky dospávacího pokoje. Tato opatření garantují bezpečnost pro pacienta a terapeutickou úspěšnost výkonu.

Náš terapeutický tým tvoří lékaři, nelékařští pracovníci, psychologové, psychoterapeutická sestra a aktivizační pracovník, který dochází rovněž za pacienty na oddělení LDN. Psychoterapeutická péče má u nás podobu skupinové psychoterapie, rodinné terapie a individuální terapie. Do terapeutického procesu mohou být zahrnuti i příbuzní pacientů. Při psychiatrickém oddělení funguje také tým interventů první psychické pomoci pro pacienty nebo příbuzné pacientů naší nemocnice, kteří se ocitli v akutní psychické krizi.   

Psychoterapeuti s pacienty pracují také expresivními metodami, jako je muzikoterapie, arteterapie, psychodrama či psychogymnastika. Naše oddělení je vybaveno arteterapeutickou dílnou, ve které se pacienti v rámci léčby věnují výtvarné a kreativní tvorbě. Pacienti se mohou věnovat aktivnímu odpočinku ve volnočasové místnosti s pingpongovým stolem, stolním fotbalem, rotopedy a boxovacím pytlem.

Ve společnosti stále převládá obava a stud požádat o pomoc odborníky z řad psychiatrů a psychologů. Psychiatrický pacient je nadále stigmatizován. Naším cílem je tuto nálepku nejen změnit, ale také se podílet na jejím odstranění vstřícným a diskrétním přístupem v léčbě, k veřejnosti a popularizací psychiatrie.

Naše oddělení je akreditováno pro obory specializačního vzdělávání v oborech psychiatrie a klinická psychologie, proto se na oddělení nebo v ambulancích můžete setkat s lékaři a klinickými psychology v přípravě ke specializační zkoušce.