+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Pacienti a návštěvníci

Anketa

Partneři naší nemocnice

Partneři nemocnice Havířov


Partneři nemocnice Havířov

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona ruší 30korunové regulační poplatky za ošetření v ambulantní sféře a 30korunový regulační poplatek za recept.
Od 1. 1. 2015 je pacient povinen hradit pouze regulační poplatek ve výši 90,- Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubního lékařství.