+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

 
Vedoucí lékař stanice

 
MUDr. Martina Čechová 
Telefon:
E-mail:


Staniční sestra
 
Mgr. Taťána Kršíková
Telefon:
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
Telefon
- pracovna sester: 596 491 196

Lůžkové oddělení společně s psychiatrickou a psychologickou ambulancí poskytuje všeobecnou psychiatrickou péči pro dospělé.

Svým charakterem je lůžkové oddělení určeno především k léčbě duševních poruch u dobrovolně se léčících, mobilních pacientů. Oddělení pracuje v otevřeném režimu, tzn., že pacienti se mohou volně pohybovat po oddělení a pokud to zdravotní stav dovolí i mimo oddělení. Léčíme psychofarmaky, elektrokonvulzivní terapií, skupinovou a individuální psychoterapií.

Psychoterapeuti s pacienty pracují také metodami muzikoterapie, arteterapie, psychodramatu či psychogymnastiky. Zaměřují se také na rodinu a rodinné vztahy.

K dispozici je také arteterapeutická dílna, ve které se pacienti v rámci léčby věnují výtvarné tvorbě, tělocvična a místnost k uvolnění agrese. Ve spolupráci s útulkem pro psy probíhá kanisterapie.

V odpoledních hodinách pak probíhá relaxace, kdy pod vedením psychoterapeuta pacienti relaxují – používáme autogenního tréninku, progresívní relaxace nebo pouhého uvolnění myšlenek na předem zadané téma při poslechu hudby. Po relaxaci následuje zpětná vazba, kdy terapeut s pacienty rozebere pocity a stavy, které při relaxaci prožili.

Ve společnosti stále převládá strach požádat o pomoc odborníků z řad psychiatrů a psychologů. Psychiatrický pacient je stále stigmatizován. Tuto „nálepku“ bychom chtěli změnit nejen vstřícným a diskrétním přístupem v léčbě, ale také popularizací psychiatrie na veřejnosti.

V ambulancích pečujeme o pacienty s celým spektrem duševních onemocnění. Kromě léčby pacientů s depresivním, neurotickým, psychotickým, organicky podmíněným onemocněním a závislostmi alkoholového i nealkoholového typu, nabízíme také krizovou intervenci poskytovanou klinickými psychology v případě nepříznivých životních situací. Při zvládání krizových stavů Vám předáme kontakty na linky bezpečí nebo krizová centra. Kliničtí psychologové také poskytují skupinovou psychoterapii pro ambulantní pacienty.

Při psychiatrickém oddělení funguje také tým interventů první psychické pomoci pro pacienty nebo příbuzné pacientů naší nemocnice, kteří se ocitli v akutní psychické krizi.

Naše oddělení je akreditováno pro obory specializačního vzdělávání v oborech psychiatrie a klinická psychologie, proto se na oddělení nebo v ambulanci můžete setkat s lékaři a klinickými psychology v přípravě ke specializační zkoušce.

 
Vážení pacienti k hospitalizaci na našem oddělení si prosím vezměte s sebou:

  • hygienické potřeby včetně toaletního papíru
  • pyžamo, ručník
  • pohodlné domácí oblečení
  • sportovní oděv
  • přezůvky
  • hrníček na pití
  • jídelní příbor   

K zabránění ztrátám vás žádáme, abyste na oddělení nenosili větší částku peněz ani cennosti. Doporučujeme vzít si s sebou kapsičku na zavěšení na krk, nebo tzv. ledvinku, ve které můžete nosit peněžní hotovost, mobilní telefon a další cennosti.

Děkujeme