+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Psychiatrické oddělení

Důležité telefonní kontakty:
Psychiatrická ambulance: 596 491 341
Pracovna psychologa: 596 491 191, 596 491 181
Psychoterapeutická sestra: 596 491 195
Aktivizační pracovník: 596 491 845
Lůžková stanice: 596 491 196

 Primář 

MUDr. Michal Samson 
Telefon: 596 491 194
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vrchní sestra
 
Mgr. Taťána Kršíková
Telefon: 596 491 278
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Zástupce primáře

MUDr. Martina Čechová
Telefon: 596 491 845
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lékaři MUDr. Josef Hlista
MUDr. Martina Klimešová
MUDr. Michal Pauler
MUDr. Radoslav Činčala

Externí lékaři MUDr. Pavla Prašivková
MUDr. Jakub Dehner
MUDr. Tomáš Javůrek
MUDr. Michal Vrátný
MUDr. Robert Zvarík

Psychologové Mgr. Marian Gruszczyk
Mgr. Katarína Gruszczyk
Mgr. Veronika Válková
Mgr. Petr Gabzdyl

Psychoterapeutická sestra Marcela Hrňová

Aktivizační pracovník Nikola Mojová

Administrativní pracovnice Monika Čerevková
Telefon: 596 491 774
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Aktuální informace k případnému omezení provozu najdete POD TÍMTO ODKAZEM.
 
 

Lůžkové oddělení společně s psychiatrickou ambulancí a ambulancí klinické psychologie poskytuje odbornou psychiatrickou a klinicko-psychologickou péči o dospělé.

Svým charakterem je toto oddělení určeno pacientům v akutní fázi onemocnění bez vážného omezení pohybového aparátu. K hospitalizaci se z výše uvedeného důvodu neobjednává. Neprovádíme léčbu závislostí jakéhokoliv typu.

Oddělení má charakter koedukovaného pracoviště, což znamená, že jsou zde hospitalizováni muži i ženy. Pacienti se mohou volně pohybovat po oddělení a dovolí-li to zdravotní stav, může ošetřující lékař rozhodnout o udělení vycházek po areálu nemocnice. Součástí terapeutického programu jsou i společné vycházky pod vedením terapeutů.

Na oddělení vnímáme člověka jako bio-psycho-sociálně-spirituální bytost, proto se poskytovaná péče ubírá tímto směrem. Klademe důraz především na komplexní přístup k léčbě a v naší práci aplikujeme moderní postupy a intervence. Podle individuálních potřeb a zdravotního stavu pacienta rozhoduje ošetřující lékař o formě a intenzitě poskytované péče. Při léčbě využíváme psychofarmaka, psychoterapii, socioterapii, fototerapii a elektrokonvulzivní terapii.

Elektrokonvulzivní terapie probíhá v celkové anestezii na operačních sálech. Tímto krokem naplňujeme standardy moderní psychiatrie. Úkonu se účastní zároveň dva specializované zdravotnické týmy a to psychiatrický a anesteziologický. Bezprostřední péče po výkonu je zajišťována pracovníky dospávacího pokoje. Tato opatření garantují bezpečnost pro pacienta a terapeutickou úspěšnost výkonu.

Náš terapeutický tým tvoří lékaři, nelékařští pracovníci, kliničtí psychologové, psychiatrická sestra pro podpůrnou psychoatrerapii, aktivizační pracovník, zdravotně-sociální pracovnice.

Psychoterapeutická péče má u nás podobu skupinové psychoterapie, rodinné terapie a individuální terapie. Při psychiatrickém oddělení funguje také tým interventů první psychické pomoci pro pacienty nebo příbuzné pacientů nemocnice, kteří se ocitli v akutní psychické krizi.

Psychoterapeuti s pacienty pracují také expresivními metodami, jako je muzikoterapie, arteterapie, psychodrama či psychogymnastika. Oddělení je vybaveno arteterapeutickou dílnou, ve které se pacienti v rámci léčby věnují výtvarné a kreativní tvorbě. Pacienti mají k dispozici pingpongový stůl, stolní fotbal, rotopedy a boxovací pytel.

Ve společnosti stále převládá obava a stud požádat o pomoc odborníky z řad psychiatrů a klinických psychologů. Psychiatrický pacient je nadále stigmatizován. Naším cílem je tuto nálepku nejen změnit, ale také se podílet na jejím odstranění vstřícným a diskrétním přístupem v léčbě, k veřejnosti a popularizací psychiatrie.

Naše oddělení je akreditováno pro obory specializačního vzdělávání v oborech psychiatrie a klinická psychologie, proto se na oddělení nebo v ambulancích můžete setkat s lékaři a klinickými psychology v přípravě ke specializační zkoušce.Informované souhlasy
Informované souhlasy s poskytovanou zdravotní službou si můžete vyžádat u ošetřujícího lékaře na daném oddělení.