+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Urgentní příjem je multioborové pracoviště a je součástí anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V naší nemocnici má vysokoprahový charakter - to znamená, že jsou zde přiváženi pacienti vyžadující intenzivní a resuscitační péči.

Stavebně bezprostředně navazuje na ARO, vyšetřovací komplex RDG a centrální příjmové ambulance. Je situován v přízemí hlavní budovy.

Úkolem urgentního příjmu je centralizace akutně přijímaných pacientů se selháním základních životních funkcí, případně pacientů, u nichž takové selhání bezprostředně hrozí. Na poskytování péče se podílejí jak lékaři z oblasti resuscitační a intenzívní péče, tak lékaři dalších odborností. Sesterský personál je vytvořen ze sester ARO a jednotek intenzivní péče. Součástí vybavení urgentního příjmu jsou přístroje pro umělou plicní ventilaci, anesteziologický přístroj, defibrilátor, kardiostimulátor, monitory životních funkcí, lineární dávkovače, infúzní pumpy a další vybavení potřebné v neodkladné péči.

Toto pracoviště umožňuje rychlé stanovení hlavní (nejvíce život ohrožující) diagnózy a zároveň zajištění či případnou podporu vitálních funkcí. Stabilizovaný pacient je pak předán na odpovídající pracoviště v nemocnice (JIP, ARO) nebo je přeložen do nemocnice vyššího typu.