+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Mezioborová jednotka intenzivní péče - pro chirurgické obory

Důležité telefonní kontakty:
Lůžková stanice 3. patro: 596 491 687, 596 491 836

 
Primář 

 
MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
Telefon: 596 491 823
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Staniční sestra

Mgr. Jana Richtarová 

Telefon: 596 491 687
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lékaři

MUDr. Peter Schwarz

MUDr. Pavol Fecura
MUDr. Mojmír Keprda
MUDr. Martin Sedláček
MUDr. Petr Wiecek

Aktuální informace k případnému omezení provozu najdete POD TÍMTO ODKAZEM.

 

Mezioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP) je určena především pro pacienty operačních oborů zdejší nemocnice, u kterých jsou ohroženy základní životní funkce. Hospitalizace na MOJIP a monitorování pacientů tak slouží k tomu, že případná selhávání orgánů jsou bezprostředně zachycena, diagnostikována a adekvátně léčena.

Nejčastějšími chirurgickými pacienty jsou nemocní po operacích žaludku, slinivky břišní a tlustého střeva, pacienti po akutních operacích pro náhlou břišní příhodu. Další skupinu hospitalizovaných tvoří pacienti po plánovaných operačních výkonech, u kterých jejich celkový stav vyžaduje sledování na MOJIP. Jedná se o starší pacienty, nemocné s vážnějšími přidruženými chorobami, pacienty s hrozícími nebo již vyvinutými komplikacemi. Z urologie jsou převzati pacienti po odstranění ledviny, prostaty nebo močového měchýře. Z gynekologicko-porodnického oddělení jsou to ženy po porodu císařským řezem, dále pacientky po některých gynekologických operacích. Jsou zde přijímáni i pacienti po traumatech – především v oblasti hlavy s postižením mozku, nebo pacienti po operacích pro zlomeniny dlouhých kostí.

MOJIP je určena ale i neoperovaným pacientům v těžkém stavu, vyvolaném například těžkým akutním zánětem slinivky břišní, infekčními komplikacemi výrazně postihující celý organismus nebo pacientům se selhávajícími orgány, u kterých je chirurgické onemocnění základní chorobou.

Oddělení zavádí do praxe moderní přístupy v intenzivní medicíně i pooperační péči – především principy urychleného zotavování po chirurgických operacích. Je kladen důraz na brzkou pooperační rehabilitaci, časné obnovení příjmu stravy, důslednou léčbu bolesti a psychickou podporu pacienta. Uskutečňování těchto zásad vede k rychlejšímu zotavení a kratší hospitalizaci, k rychlejšímu návratu k původnímu zdravotnímu stavu.
Záměrem vytvoření samostatného oddělení - mezioborové jednotky intenzivní péče (MOJIP) - pro pacienty v závažném stavu bylo soustředění lidského potenciálu a zdravotnických přístrojů do jednoho oddělení, které by tak poskytovalo kvalitativně vyšší péči v oblasti intenzivní medicíny a pracovalo efektivněji v oblasti využívání lidských zdrojů a přístrojové techniky. V roce 2014 získala MOJIP jako první pracoviště na Moravě akreditaci v oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče.

V rámci zkvalitňování péče o pacienty je možné anonymně ohodnotit poskytovanou péči vyplněním Dotazníku spokojenosti pacientů na MOJIP. Dotazník může pacient vyplnit buď přímo při ukončení hospitalizace na MOJIP nebo elektronicky kdykoliv po propuštění - Dotazník spokojenosti.

Lékaři MOJIP mají bohatou přednáškovou a publikační činnost zaměřenou na intenzivní péči. V kontinuálním vzdělávání získali specializovanou způsobilost v oboru Intenzivní medicína. Primář MUDr. Igor Satinský, Ph.D. je předsedou Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti, je členem výboru Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

Informované souhlasy
Informované souhlasy s poskytovanou zdravotní službou si můžete vyžádat u ošetřujícího lékaře na daném oddělení.