+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Infekční oddělení

Důležité telefonní kontakty:
Infekční ambulance: 596 491 631
Lůžková stanice 1: 596 491 642
Infekční JIP: 596 491 637

 
Primář 

 
MUDr. Ivo Mifek 
Telefon: 596 491 655
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Staniční sestra

Bc. Miloslava Gregovská

Telefon: 596 491 629
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce primáře Zástupce primáře
MUDr. Milan Prokop
Telefon: 596 491 641
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lékaři MUDr. Hana Poláčková
MUDr. Krzysztof Herboczek
MUDr. Lenka Parížeková
MUDr. Emília Lacková
MUDr. Ivan Ďurovič - externista
MUDr. Petr Durczok - externista
MUDr. Daniela Bartková - externista

 

Aktuální informace k případnému omezení provozu najdete POD TÍMTO ODKAZEM.

Od 15. 10. 2020 infekční lůžkové oddělení v provozu na obou patrech infekčního pavilonu.

Tel. kontakty I. patro: pracovna sester - kl. 642

                                   vyšetřovna - kl. 644

Tel. kontakty II. patro: pracovna sester - kl. 569

                                   vyšetřovna - kl. 650

 

Tel. na lůžkovou stanici: 596 491 642


Pracoviště infekčního oddělení Stanice A

Vedoucí lékař: MUDr. Milan Prokop
Staniční sestra: Miloslava Gregovská

Stanice B – dočasně uzavřena

Jednotka intenzivní péče – dočasně uzavřena

Infekční oddělení se nachází od 29.5.2014 v nově zrekonstruovaném samostatném dvoupatrovém pavilonu. Jsou zde přijímáni dospělí a dětští pacienti z celého okresu Karviná (tzn. z Havířova, Karviné, Orlové, Českého Těšína a okolí) a Frýdek-Místek (tzn. z Frýdku-Místku, Třince a okolí), což představuje spádovou oblast cca 500 000 obyvatel. Kapacita oddělení je 20 standardních lůžek stanice A v 1.patře, 20 standardních lůžek stanice B ve 2.patře a 5 lůžek jednotky intenzivní péče v přízemí. V přízemí je rovněž umístěn tzv.biobox k dočasné hospitalizaci osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Z důvodu nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu je t.č.v provozu pouze 20 standardních lůžek stanice A.
 
Na infekčním oddělení se zabýváme diagnostikou a léčbou přenosných nemocí a nemocí, u nichž lze infekční původ předpokládat, tzn. horečnatých stavů, respiračních infekcí včetně infekční mononukleózy, infekcí močových cest, průjmových onemocnění, neuroinfekcí, poškození jater, ikterů, uzlinových syndromů, kožních infekcí včetně tzv.růže a pásového oparu, chlamydiových a borreliových infekcí, parazitárních onemocnění včetně toxoplazmózy apod. Dále zajišťujeme izolaci infekčně nemocných, karanténu osob podezřelých z nákazy a léčbu osob, u kterých se vyskytly komplikace po očkování. Provádíme rovněž tzv.antirabickou profylaxi, tj.očkování proti vzteklině, a to po pokousání či poškrábání neznámým zvířetem.
Hospitalizujeme pacienty všech věkových skupin a pokud to dovolí kapacita oddělení a epidemiologická situace přijímáme k dětem do 6 let matku nebo jiného průvodce.   
 
Návštěvy jsou možné denně na balkónech ve východní části budovy od 15,00 do 17,00 hod. Po dohodě s ošetřujícím lékařem je možno individuálně domluvit i návštěvy na pokoji.


V přízemí pavilonu je umístěna infekční ambulance, jejíž součástí je i poradna pro cestovní medicínu a preventivní očkování. V ambulanci provádíme následné činnosti:

1) Poradenskou činnost pro osoby vyjíždějící do epidemiologicky rizikových oblastí včetně profylaxe proti malárii a vystavení mezinárodního očkovacího průkazu, event.s kulatým razítkem potvrzujícím očkování proti žluté zimnici, a následnou kontrolu zdravotního stavu po návratu z těchto oblastí.

2) Očkování proti chřipce, žloutence A+B, klíšťovému zánětu mozku, meningokokovým nákazám, pneumokokovým nákazám, černému kašli, záškrtu, planým neštovicím, pásovému oparu, rotavirům, vzteklině a rovněž proti exotickým nákazám jako je břišní tyfus, cholera, žlutá zimnice či japonská encefalitida B.

3) Dispenzarizaci pacientů po virových hepatitidách, gastroenteritidách, neuroinfekcích, s herpesvirovými infekcemi, toxoplazmózou, mononukleózou, chlamydiózou, borreliózou, yersiniózou, erysipelem, exantémy, uzlinovým syndromem, parazitárními chorobami a dispenzarizaci osob s nejrůznějšími tzv.chronickými infekcemi.

4) Léčbu pacientů s chronickou hepatitidou B a C typu pegylovaným interferonem, ribavirinem, lamivudinem, entecavirem, tenofovirem, event. dalšími antivirotiky dle současných doporučení v tzv.Garantovaném pracovišti pro léčbu virových hepatitid.

Úzce spolupracujeme s hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a podílíme se také na ochraně před nemocničními nákazami.

 

Pracoviště infekčního oddělení

 

Informované souhlasy
Informované souhlasy s poskytovanou zdravotní službou si můžete vyžádat u ošetřujícího lékaře na daném oddělení.