+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Počet porodů podle pojišťoven

 Zdravotní
 pojišťovna
Počet porodů
2013
Počet porodů
2014
Počet porodů
2015
Procenta za rok
2015
Počet porodů
2016
Procenta za rok
2016
Počet porodů
2017
Procenta za rok
2017
Počet porodů 
2018
Procenta za rok 
2018
 RBP 394 377 383 59,38 % 351 56,40 % 352 55,96 % 342 53,69 %
 VZP 116 109 112 17,36 % 119 19,20 % 101 16,06 % 109 17,11 %
 ČPZP 99 119 92 14,26 % 101 16,20 % 131 20,83 % 142 22,29 %
 Ostatní
 pojišťovny
39 49 58 8,99 % 51 8,20 % 45 7,15 % 44 6,91 %
 CELKEM 648 654 645 100 % 622 100 % 629 100 % 637 100 %


Perinatologická data za rok 2018

 počet porodů - celkem 637 
 počet narozených dětí - celkem  644 
 z toho dvojčata
 do 38. týdne  37 
 mtrvě narozené děti
 perinatální úmrtnost 3,1 
 počet narozených pod 2500 gr 31
 počet převezených pod 2500 gr 7

 

 počet operativních porodů 167  26,20 %
 z toho císařským řezem 136  21,30 %
 forceps (kleště) 0,16 %
 VEX (vakuumextraktor) 30  4,71 %
 EDA (epidurální anestézie) 45  7,06 %
 počet porodů s doprovodem (otec dítěte, matka, sestra) 508 79,75 %


 

Bonding u 114 rodiček (17,9%), epiziotomie 192 (30,14%), Indukce 81 (12,72%)
SC plánovaných 46 ( 7,22% ze všech porodů) a z SC (33,82%)
SC plánované + SC pro KP + SC po SC celkem 104 ze 136 SC (76,47 %)
Porodů vag. po SC 26 ,z toho 4x po indukci
SC u provorodičky 71 (%), z toho 20 plánovaných (28,17 %),51 akutních (71,83%)
Indukce u 8 po SC byla 4 SC (50%), 4x vag.porod (50%).
Indukováno 81 rodiček, z toho u 15 (18,52 %) ukončeno per SC
KP rodilo 27 rodiček, z toho 24 (88,89 %) porodilo per SC

Eklampsie 0 , postpartální hysterektomie 0, utajený porod 0, ambulantní porod 3x, k adopci 5 dětí
Příjem rodičky k porodu mrtvého plodu 2x - 1. v 35 t.grav., 1900/44, strangulace pupečníku kolem krčku plodu, 2. v 40t.grav., 3280/50, bez zjevné příčiny.