+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Počet porodů podle pojišťoven

 Zdravotní
 pojišťovna
Počet porodů
2015
Procenta za rok
2015
Počet porodů
2016
Procenta za rok
2016
Počet porodů
2017
Procenta za rok
2017
Počet porodů 
2018
Procenta za rok 
2018
Počet porodů 
2019
Procenta za rok 
2019
 RBP 383 59,38 % 351 56,40 % 352 55,96 % 342 53,69 % 350 52,16 %
 VZP 112 17,36 % 119 19,20 % 101 16,06 % 109 17,11 % 119 17,73%
 ČPZP 92 14,26 % 101 16,20 % 131 20,83 % 142 22,29 % 148 22,06 %
 Ostatní
 pojišťovny
58 8,99 % 51 8,20 % 45 7,15 % 44 6,91 % 54 8,05%
 CELKEM 645 100 % 622 100 % 629 100 % 637 100 % 671 100 %


Perinatologická data za rok 2019

 počet porodů - celkem 671 
 počet narozených dětí - celkem  674 
 z toho dvojčata
 do 38. týdne  417 
 mtrvě narozené děti
 perinatální úmrtnost 1,5 
 počet narozených pod 2500 gr 22
 počet převezených pod 2500 gr 1

 

 počet operativních porodů 169  25,19 %
 z toho císařským řezem 154  22,95 %
 forceps (kleště) 0 %
 VEX (vakuumextraktor) 15  2,24 %
 EDA (epidurální anestézie) 36 5,37 %
 počet porodů s doprovodem (otec dítěte, matka, sestra) 581 86,59 %


 

Bonding u 383 rodiček (57,08%), epiziotomie 144, Indukce 99 (14,75%)
SC plánovaných 54 ( 8% ze všech porodů) a z SC (35,1%)
SC plánované + SC pro KP + SC po SC celkem 125 ze 154 SC (76,47 %)
Porodů vag. po SC 50 ,z toho 5x po indukci
SC u provorodičky 81 (52,60 %), z toho 23 plánovaných (14,94 %),58 akutních (37,66%)
Indukce u10 po SC byla 5 SC (50%), 5x vag.porod (50%).
Indukováno 99 rodiček, z toho u 29 ukončeno per SC
KP rodilo 25 rodiček, z toho 24 (96 %) porodilo per SC
Počet dětí nad 4000 gr - 61, největší vaginálně porozené dítě - 5140 gr.


Eklampsie 0 , postpartální hysterektomie 0, utajený porod 0, ambulantní porod 2x, porod do porodní vany od 5/2019 u 36 rodiček, porod dvojčat 3x, k adopci 2 děti, v babyboxu 2 děti.
Příjem rodičky k porodu mrtvého plodu 1x.