+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Velmi si ceníme přítomnosti otce u porodního děje, kterou se snažíme umožnit každému, kdo o ni projeví zájem. Přes veškerou liberalizaci a humanizaci porodnictví, zůstává však porodní sál pracovištěm intenzivní péče, kde je zdraví matky a novorozence absolutní prioritou. K zajištění této priority je nutno zachovávat pravidla, která udržují zejména hygienický režim porodního sálu a následně pak i porodního oddělení.

Během tzv. 1. doby porodní je rodičovskému páru ponechána naprostá volnost pohybu po porodním boxu. Je důležité, aby v průběhu celého porodu měl zdravotnický personál volný přístup k těhotné ze všech stran a mohl tak v případě potřeby nerušeně vykonávat své profesionální povinnosti.

Porod je nepopiratelně fyziologickou záležitostí, která v naprosté většině případů probíhá v souladu s přírodními zákonitostmi. Na druhé straně se však jedná o proces natolik dynamický, že během mála minut přichází nutnost řešit komplikaci, jež vyžaduje plné nasazení celého zdravotnického týmu. Proto předpokládáme i poučenost, chápavost a trpělivost otce, který v těchto případech pochopí skutečnost, že jeho největší pomocí bude, když vyčká na vyřešení komplikace mimo porodní sál nebo na místě, které určí porodní asistentka.

Respektujte intimitu rodičky a klid pro práci zdravotníků. Fotografické přístroje a videokamery používejte, prosím, až po vlastním porodu, po domluvě se zdravotnickým personálem. 

Přítomnost otce u porodu a 1 osoby blízké (např. dula, privátní porodní asistentka)  není zpoplatněna.

Pracovníci porodního sálu