+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Papajik T, Myslivecek M, Sedova Z, Buriankova E, Prochazka V, Raida L, Kubova Z, Neoral C, Starostka D, Mikula P, Melichar B, Kucerova L, Tichy M, Indrak K. Synchronous second primary neoplasms detected by initial staging F-18 FDG PET/CT examination in patients with non-Hodgkin lymphoma. Clin Nucl Med. 2011 Jul;36(7):509-12. IF 3.674

Minarik J, Sandecka V, Maisnar V, Gregora E, Spicka I, Starostka D, Plonkova H, Jarkovsky J, Walterova L, Wrobel M, Adamova D, Pika T, Melicharova H, Pour L, Radocha J, Pavlicek P, Straub J, Gumulec J, Bacovsky J, Adam Z, Scudla V, Hajek R. 10 years of experience with thalidomide in multiple myeloma patients: report of the Czech Myeloma Group. Leukemia Research 2013 Sep;37(9):1063-9. IF 2.692

Hájek, R., Sandecká, V., Adam, Z., Špička, I., Ščudla, V., Gregora, E., Radocha, J., Walterová, L., Kessler, P., Zahradová, L., Adamová, D., Valentova, K., Vonke, I., Obernauerová, J., Starostka, D., Wróbel, M., Brožová, L., Jarkovský, J., Mikulášová, A., Říhová, L., Ševčíková, S., Krejčí, M., Straub, J., Minařík, J., Pour, L., Král, Z., Maisnar, V. and The Czech Myeloma Group (), A first czech analysis of 1887 cases with monoclonal gammopathy of undetermined significance. Eur J Haematol. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/ejh.12894. IF 2.544

Starostka D
, Kriegova E, Kudelka M, Mikula P, Zehnalova S, Radvansky M, Papajik T, Kolacek D, Chasakova K, Talianova H. Quantitative assessment of informative immunophenotypic markers increases the diagnostic value of immunophenotyping in mature CD5-positive B-cell neoplasms. Cytometry B ClinCytom. 2017 Dec 8. doi: 10.1002/cyto.b.21607. IF 2.757

Procházka V, Papajík T, Jarosová M, Pikalová Z, Indrák K, Tichý M, Kucerová L, Fakan F, Bílý M, Starostka D. T-cell gamma/delta hepatospleniclymphoma - prolongedremissioninduced by aggressivefirst line treatment. BiomedPap Med FacUnivPalacky Olomouc Czech Repub. 2005 Dec;149(2):275-6.IF 1.087

Faber E, Kuba A, Zapletalová J, Divoká M, Rožmanová Š, Rohoň P, Holzerová M, Jarošová M, Indrák K; Cooperating Group.: Operational cures after interferon-alpha in patientswithchronicmyeloidleukemia in Central and Northern Moravia. J Interferon Cytokine Res. 2012 May;32(5):230-4. doi: 10.1089/jir.2011.0108. Epub 2011 Dec 22.IF 2.419

Doubek M, Panovska A, Němcová L, Nekvindová, Špaček M, Šimkovič M, Papajík T, Brejcha M, Lysák D, Zuchnická J, Novák J, Starostka D, Poul H, Vrbacký F, Vodárek P, Urbanová R, Plevová K, Pospíšilová Š: Real-world data on efficacy and safety of obinutuzumab plus chlorambucil, rituximab plus chlorambucil and rituximab plus bendamustine in the frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia. Hematological Oncology 2020 May, doi.org/10.1002/hon.2744. IF 3.439


Horakova K, Chylkova A, Kolorz M, Bartosova L, Pechacek V, Starostka D, Wroblova K. Polymorphism G-308A in the promoter of the tumor necrosis factor-α gene and its association with the risk of venous thromboembolism. Blood Coagul Fibrinolysis. 2012 Jun;23(4):316-9. IF 1.248

Starostka D, Koláček D, Mikula P, Tichý M. Cytologie a imunofenotyp lymfomu z plášťových buněk. Transfuze a hematologie dnes, 21, 2015; 4: 173-183.

Procházka V, Papajík T, Jarosová M, Pikalová Z, Indrák K, Tichý M, Kucerová L, Fakan F, Bílý M, Starostka D. T-cell gamma/delta hepatosplenic lymphoma - prolonged remission induced by aggressive first line treatment.  Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2005 Dec;149(2):275-6.

Starostka D, Mikula P. Možnosti diagnostiky CD5-pozitivních B-lymfoproliferací. Onkologie 2014; 8(3): 102-106.

Starostka D, Rohoň P,  Adamová D, Kadlčková E, Brejcha M,  Janek D, Jochymek R, Švarná M, Rytiková N, Laská J, Vinklárková K,  Holzerová M, Tichý M. Projekt myelodysplastický syndrom na střední a severní Moravě. Transfuze a hematologie dnes, 21, 2015; 2: 92-100.

Starostka D, Bílý M, Novosadová L. Přínos imunofenotypisace lymfatických uzlin k diferenciální diagnostice lymfadenopatií. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2004, sborník abstrakt.

Starostka D, Bílý M, Novosadová L. Flow-cytometrická diagnostika neoplázií z T-linie v leukemické fázi. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2005, sborník abstrakt.

Starostka D, Bílý M, Novosadová L. SIRS associated with treatment of hairy cell leukaemia. Lymphoma forum of excellence. Stockholm 2005, sborník abstrakt.

Starostka D, Bílý M, Novosadová L. Imunocytologická diferenciální diagnostika leukemizovaných B-lymfoproliferací. Dny mladých internistů, Olomouc 2007, sborník abstrakt.

Starostka D, Novosadová L. Imunomodulace v léčbě SIRS komplikujícího léčbu HCL. Dny mladých internistů, Martin 2008, sborník abstrakt.

Starostka D, Novosadová L. Imunomodulace v léčbě SIRS komplikujícího léčbu HCL. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2008, sborník abstrakt.

Starostka D, Mikula P, Novosadová L, Vránová M. Případ agresivní B-CLL. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2011, sborník abstrakt.

Starostka D, Mikula P, Novosadová L. Vlasatobuněčná leukémie – přehled 12 případů. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2012, sborník abstrakt.

Starostka D, Mikula P, Adamová D, Janek D, Vaculová J, Farbiaková V, Rytiková N, Novosadová L. Imunocytologický profil souboru 217 případů B-CLL. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2013, sborník abstrakt.

Starostka D, Imunocytologický profil souboru 217 případů CLL. Konference vědeckých prací studentů DSP, Olomouc 2013, sborník abstrakt.

Starostka D, Novosadová L, Koláček D. Cytologie v diagnostice lymfoproliferací. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové 2014, sborník abstrakt.

Starostka D, Koláček D, Mikula P. Cytologie lymfoproliferativních onemocnění. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2015, sborník abstrakt.

Starostka D, Koláček D, Mikula P. Cytomorfologie a imunofenotyp 16 případů lymfomu z plášťových buněk. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2015, sborník abstrakt.

Starostka D, Cytologie a imunofenotyp lymfomu z plášťových buněk. Konference vědeckých prací studentů DSP, Olomouc 2015, sborník abstrakt.

Starostka D, Kriegová E, Kudělka M, Mikula P, Zehnalová Š, Radvanský M, Chasáková K, Taliánová H.  Rozlišení zralých CD5-pozitivních B-lymfoidních neoplázií analýzou průměrné fluorescenční intenzity informativních markerů imunofenotypu. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2017, sborník abstrakt – přijato k publikaci.

Wróbel, M, Bílý M, Novosadová L, Starostka D. Srovnání profilu pacientů s B-CLL s mutovanými a nemutovanými sekvencemi IgVH genu na základě klinických ukazatelů a imunofenotypu. Český a slovenský hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí, Praha 2002, sborník abstrakt.

Peková S, Starostka D. Analýza mutačního stavu IgVH genů u pacientů s CLL. Český a slovenský hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí, Praha 2002, sborník abstrakt.

Procházka V, Starostka D, Papajík T. T-cell gamma/delta hepatosplenic lymphoma. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2005, sborník abstrakt.

Mikula P, Starostka D, Novosadová L. Nezvyklá komplikace průběhu B-CLL. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2009, sborník abstrakt.

Litvik R, Starostka D, Vantuchová Y. Případ mycosis fungoides s folikulární mucinózou úspěšně léčený bexarotenem a elektronovou sprchou. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2009, sborník abstrakt.

Procházka V, Papajík T, Trněný M, Starostka D et al. Analýza přežití nemocných s difúzním velkobuněčným B-lymfomem starších 60 let z registru Kooperativní lymfomové skupiny. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2009, sborník abstrakt.
Šedová Z, Starostka D, Mysliveček M et al.: Nádorové duplicity jako vedlejší 18 FDG-PET/CT nálezy u pacientů s diagnózou non-Hodgkinův lymfom. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2009, sborník abstrakt.

Prochazka V, Trneny M, Pytlik R, Vasova I, Salek D, Belada D, Sykorova A, Papajik T,  Jankovska M, Kozak T , Kubackova K, Bar R, Brejcha M, Ciberova J, Dostalova L, Frankova L,  Holikova M, Lysy M, Matuska M, Nepomucka J, Novotny J, Otavova B, Petrakova K, Pirnos J, Starostka D, Stejskal L, Svobodova P, Adamova D. Clinical findings and treatment of elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma: the analysis of 1425 patients included in Czech lymphoma project (CLP). Haematologica 2010;95(suppl 2), abstrakt 0667.

Prochazka V, Trneny M, Salek D, Belada D, Kozak T, Papajik T, Pytlik R, Vasova I, Sykorova A, Jankovska M, Kubackova K, Brejcha M, Matuska M, Petrakova K, Pirnos J, Nepomucka J, Starostka D, Lysy M, Campr V, Boudova L, Trnkova M, Petrova M on Behalf Of Czech Lymphoma Study Group. Median Absolute Lymphocyte Count Independently Predicts Survival of Elderly Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated with R-Chemotherapy: Analysis of 651 Patients Included In the Czech Lymphoma Project. Blood 2010;116, No 21, abstrakt 2882.

Trněný M, Campr V, Janíková A, Belada D, Procházka V, Móciková H, Pirnos J, Kubáčková K, Ďuraš J., Barsová L., Pukyová J.,  Brejcha M., Vokurka S, Adamová D, Bár R, Starostka D, Chodacká M, Kessler P, Pytlík R, Dušek L, Benešová K, Sýkorová A, Dlouhá J, Blahovcová P, Boudová L. Non-Hodgkinovy lymfomy v České republice – trendy v epidemiologii a léčbě. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2016.

Lenčová N, Žmolíková J, Starostka D, Uvírová M, Heranová P, Skalíková R, Šimová J, Měch R Diagnostikujeme a léčíme správně lymfom z plášťových buněk ?  Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2017, sborník abstrakt – přijato k publikaci.
Starostka D, Bílý M, Novosadová L. SIRS jako komplikace léčby HCL. Tradiční pracovní setkání hematologů severní a střední Moravy, Prostějov 2007.

Starostka D, Mikula P, Novosadová L. Diferenciální diagnostika leukemizovaných lymfoproliferací. Moravské lymfomové sympozium, Olomouc 2008.

Starostka D, Mikula P, Novosadová L et al.: Imunocytologická charakteristika neopázií z T-linie. Moravské lymfomové sympozium, Olomouc 2009.

Starostka D, Mikula P, Novosadová L. První havířovský rok s bortezomibem. Mikulášský seminář CMG, Brno 2009.

Starostka D, Novosadová L, Mikula P, Vránová M, Adamová D. Problematické aspekty diagnostiky a léčby HCL. Tradiční pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy, Prostějov 2010.

Starostka D. Případ B-CLL s agresivním průběhem. Moravské lymfomové sympozium, Olomouc 2011.

Starostka D. Thalidomid a Velcade v regionálních centrech. Mikulášský seminář České myelomové skupiny, Brno 2011.

Starostka D, Papajík T. Plasmablastický lymfom. Moravské lymfomové sympozium. Olomouc 2012.

Starostka D. Thalidomid a bortezomib v léčbě mnohočetného myelomu. Den zdravotníků. Třinec 2012.

Starostka D, Mikula P, Novosadová L, Vránová M. Racionální imunocytologická diagnostika B-CLL. Moravské lymfomové sympozium, Olomouc 2013.

Starostka D. Racionální imunocytologická diagnostika B-CLL. Odborný seminář IPVZ, Praha 2013.

Starostka D. Imunocytologická diagnostika B-CLL. Den zdravotníků, Frýdek – Místek 2013.  

Starostka D, Mikula P, Ištvánová P.  Vzácné lymfoproliferace a jejich vzácné příznaky. Moravské lymfomové sympozium, Olomouc 2014.

Starostka D, Mikula P, Novosadová L. Nefropatie u plazmocelulárních dyskrázií – mnohočetný myelom. Pracovní den České nefrologické společnosti, Ostrava 2014.

Starostka D, Mikula P, Novosadová L. Nefropatie u plazmocelulárních neoplázií. Kapitoly pro internisty, Ostrava 2014.

Starostka D. Neobvyklá manifestace difúzního velkobuněčného B-lymfomu (DLBCL). Den zdravotníků, Třinec 2014.

Starostka D. Cytologie v diagnostice lymfoproliferací. Odborný seminář Laboratorní hematologie. Olomouc 2015.

Starostka D, Koláček D, Mikula P. Morfologické rysy a imunofenotyp buněk MCL. Moravské lymfomové sympozium. Velká Bystřice 2015.

Starostka D, Koláček D., Mikula P. Morfologie a imunofenotyp mantle cell lymfomu.   Odborný seminář IPVZ, Praha 2015.  

Starostka D. Zákoutí diagnostiky CLL. Moravské lymfomové sympozium. Olomouc 2016.

Starostka D, Koláček D, Mikula P, Novosadová L. Cytomorfologie CD5-pozitivních B-lymfoidních neoplázií. II. Cytomorfologický den, Olomouc 2017.

Starostka D, Rohoň P,  Adamová D, Kadlčková E, Brejcha M,  Janek D, Jochymek R, Švarná M, Rytiková N, Laská J, Vinklárková K,  Holzerová M, Tichý M. Projekt MDS na severní a střední Moravě. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2014, sborník abstrakt.

Starostka D, Szotkowski T,  Adamová D, Kadlčková E, Brejcha M,  Janek D, Jochymek R, Vaculová J , Rytiková N, Laská J, Vinklárková K. Projekt AML na severní a střední Moravě. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2016, sborník abstrakt.
Novosadová L, Mikula P, Starostka D. Pleurální punktáty z pohledu hematologa. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 2009, sborník abstrakt.

Starostka D. Myelodysplastický syndrom – cesta pacienta od praktického lékaře na specializované pracoviště. Seminář pro pacienty s diagnózou MDS. Olomouc 2010.

Starostka D, Novosadová L. Jsou ESA indikovány v podpůrné léčbě mnohočetného myelomu?  Fyziologie erytropoézy v souvislosti s léčbou ESA, Ostrava 2011.

Starostka D.  Myelodysplastický syndrom – diagnostika a léčba. Odborná konference ČLK Myelodysplastický syndrom. Havířov 2011.

Starostka D, Rohoň P. Projekt diagnostiky a léčby nemocných s AML a počtem 20-30 % blastů v kostní dřeni na severní a střední Moravě.  Odborný seminář Hemato-onkologické kliniky, Olomouc 2014.

Starostka D. Hematologie a hematoonkologie vyššího věku. Kapitoly pro internisty, Ostrava 2014.

Starostka D. Předoperační vyšetření – pohled hematologa. Kapitoly pro internisty, Ostrava 2015.

Starostka D. Projekt MDS na severní a střední Moravě – výsledky a rozšíření na jihočeský region. Setkání jihočeských hematologů, České Budějovice 2015.

Starostka D. Historie a současnost OKH NsP Havířov.  Slavnostní odborný seminář při příležitosti 30. výročí vzniku OKH v Havířově, Havířov 2015.

Spoluúčast na podání a řešení grantového projektu:
 
IGA UP LF-2012-007
Genetika a imunogenomika vybraných hematologických a systémových onemocnění

IGA UP LF-2013-004
Molekulární podstata vybraných nádorových a nenádorových hematologických onemocnění
 
IGA - LF-2014-001
Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam