+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

 Vedoucí lékař stanice

MUDr. Peter Mikula 
Telefon: 596 491 447
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vrchní sestra
Janka Racká, DiS.
Telefon: 596 491 639
             596 491 620
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lékaři MUDr. David Koláček
MUDr. Jana Homolová
MUDr. Natalie Cabáková
MUDr. Michael Paprota
MUDr. Claudia Gürtlerová

 
Telefon - pracovna sester: 596 491 620

Lůžková stanice CHKB navazuje na ambulantní část klinického úseku. Toto lůžkové oddělení zahájilo po potřebných rekonstrukčních pracích svou činnost 2.8.2010 jako první lůžkové hematologické zařízení v Moravskoslezském kraji a jako první nefakultní zařízení tohoto typu v České republice, čímž byla dovršena komplexnost péče o nemocné s krevními chorobami s nadregionální působností.
Lůžková stanice CHKB má 12 lůžek a slouží k diagnostické a léčebné hospitalizaci pacientů v celém spektru krevních chorob, jejichž celkový stav a komplikovaný průběh neumožňuje ambulantní ošetření. Realizuje se zde také hemoterapie a paliativní péče o nemocné v terminální fázi hematologických malignit. Lůžkové hematologické oddělení je nově vybaveno vnitřním zařízením a veškerou potřebnou medicínskou technikou.

 

Moderními terapeutickými přístupy jsou léčeni nemocní s následujícími diagnózami:

• chronické leukémie (zejména chronická lymfocytární leukémie a chronická myeloidní leukémie)
• Hodgkinův lymfom
• non-hodgkinské lymfomy
• mnohočetný myelom
• myelodysplastický syndrom
• chronická myeloproliferativní onemocnění
• některé akutní leukémie ( především sekundární AL a AL u starších nemocných )
• anémie rozličné etiologie
• trombocytopenie a trombocytopatie
• vrozené a získané poruchy hemostázy (krvácivé a trombofilní stavy)