+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Lékaři
MUDr. Jana Vaculová
MUDr. Karla Sedláčková
MUDr. David Starostka, Ph.D.

 

Sestra
Bc. Zuzana Veřmiřovská

Ordinační hodiny

    MUDr. Jana Vaculová
Pondělí až pátek    07:00 - 11:30    objednaní pacienti   
  12:00 - 15:00 pacienti s akutními stavy
    konziliární služba pro lůžková oddělení nemocnice

 

    MUDr. Karla Sedláčková
Pondělí až pátek    07:00 - 11:30    objednaní pacienti   
  12:00 - 15:00 pacienti s akutními stavy
    konziliární služba pro lůžková oddělení nemocnice

  

    MUDr. David Starostka, Ph.D.
Středa                   06:30 - 11:00    objednaní pacienti   
    pacienti s akutními stavy
    konziliární služba pro lůžková oddělení nemocnice

Telefon:
558 415 831 - sestra
558 415 832 - MUDr. Vaculová
558 415 833 - MUDr. Sedláčková


Detašované pracoviště - hematologická ambulance Frýdek - Místek zajišťuje komplexní diagnosticko - léčebnou a dispenzární péči o pacienty s onemocněními krvetvorby a poruchami hemostázy.

K výkonům v hematologické ambulanci patří také cytoredukční erytrocytaferéza prováděná na separátoru krevních elementů ALYX. Indikaci k provedení tohoto výkonu provádí lékař - hematolog po předchozím podrobném klinickém a laboratorním vyšetření v hematologické ambulanci.

Jedná se o léčebnou metodu odstraňování přebytečných červených krvinek při chorobách vrozených (např. pravá polycytémie), získaných (sekundární polyglobulie při plicním onemocnění), které způsobují jejich nadprodukci či při vrozených poruchách metabolismu železa (hereditární hemochromatóza).