+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Centrum hematoonkologie a klinické biochemie

Důležité telefonní kontakty:
Lůžková stanice: 596 491 620
Hematologická ambulance: 596 491 345
Hematologický stacionář: 596 491 627
Hematologická laboratoř: 596 491 712
Biochemická laboratoř: 596 491 706
Vysokoškolští pracovníci: 596 419 240

 
Primář 

MUDr. David Starostka, Ph.D. 
Telefon: 596 491 634
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce primáře pro klinický úsek

MUDr. Peter Mikula
Telefon: 596 491 447
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Zástupce primáře pro laboratoře
RNDr. Ingrid Košťálová
Telefon: 596 491 603, 596 491 240
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Vrchní sestra Janka Racká, DiS.
Telefon: 596 491 639, 596 491 620
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí laboratoře hematologické Mgr. Kateřina Chasáková
Telefon: 596 491 846, 596 491 845
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí laboratoře biochemické
a alergologicko-imunologické
RNDr. Ingrid Košťálová
Telefon: 596 491 603, 596 491 240
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí laborant laboratoře hematologické Renáta Chvojková
Telefon: 596 491 717
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Vedoucí laborant laboratoře biochemické
a alergologicko-imunologické
Mgr. Radka Musiolová
Telefon: 596 491 706
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lékaři MUDr. Jana Homolová
MUDr. Milan Bílý
MUDr. David Koláček
MUDr. Natalie Cabáková
MUDr. Michael Paprota
MUDr. Jana Vaculová
MUDr. Karla Sedláčková
MUDr. Claudia Gürtlerová
MUDr. Miroslava Gabzdylová
MUDr. Ingrid Richterová
MUDr. Dominika Grabovská
MUDr. Jiřina Černá
 
VŠ pracovníci Mgr. Kateřina Chasáková
Mgr. Hana Taliánová
Mgr. Petra Miczková
Mgr. Marika Kroliczková
Mgr. Stanislava Maléřová
Mgr. Marcela Melčáková
Mgr. Lucie Kročková
Mgr. Kateřina Kubíčková


Aktuální informace k případnému omezení provozu najdete POD TÍMTO ODKAZEM

 

O oddělení

Centrum hematoonkologie a klinické biochemie (CHKB) v ambulantním a lůžkovém provozu realizuje diagnosticko-léčebnou a dispenzární péči o nemocné v širokém spektru onemocnění krvetvorby a poruch hemostázy, a to včetně chemoterapie, imunoterapie a hemoterapie. CHKB poskytuje konziliární servis všem léčebným složkám Nemocnice Havířov, p. o., i okolním zdravotnickým zařízením. Na CHKB se realizují odběry kostní dřeně k histologickému vyšetření (trepanobiopsie) pro široký region.

CHKB poskytuje lékařům lůžkových oddělení, ambulancí polikliniky i jiným zdravotnickým zařízením komplexní laboratorní servis v oboru klinické hematologie a klinické biochemie, tj. základní a specializovaná hematologická, biochemická, toxikologická a imunologická laboratorní vyšetření.

CHKB zajišťuje převzetí a přípravu biologického materiálu k transportu do smluvních laboratoří.

Oddělení je rozděleno na klinický úsek a laboratoře.

V hematologické laboratoři se provádějí rutinní hematologická vyšetření (krevní obraz, základní hemokoagulační vyšetření), cytologická a cytochemická vyšetření, specializovaná hemokoagulační vyšetření a agregometrie, imunofenotypizace buněk průtokovou cytometrii. Nedílnou součástí oddělení je krevní banka (imunohematologie, skladování a výdej transfuzních přípravků a krevních derivátů).

V biochemické a alergologicko-imunologické laboratoři se provádějí biochemická, imunologická, některá farmakologická a toxikologická vyšetření v krvi, moči, stolici, mozkomíšním moku, punktátech a dalších tělních tekutinách (celkem 240 druhů vyšetření a dalších 50 výpočtových metod). Rovněž se zde provádí vyšetřování antigenu a protilátek na Covid-19.

Hematoonkologické centrum (pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí) zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči v celém spektru zhoubných onemocnění krvetvorby, a to včetně nejmodernější a často nejúčinnější biologické léčby krevních malignit. Klinickou část centra představuje hematologická ambulance, na kterou navazuje hematoonkologický stacionář, a dále lůžková hematologická stanice o 12 lůžcích. Na stacionáři probíhá aplikace chemoterapie, imunoterapie a hemoterapie ambulantní cestou bez nutnosti hospitalizace nemocného. Hematologická lůžka včetně izolačního pokoje slouží k hospitalizaci pacientů, jejichž celkový stav a komplikovaný průběh neumožňuje ambulantní ošetření. Ve spolupráci s jednotkou intenzivní péče interního oddělení je pro naše pacienty dostupná vysoce kvalitní intenzivní péče. Na vysoké úrovni je i spolupráce s dalšími odděleními nemocnice. Dokonalá návaznost plně funkčního ambulantního hematologického provozu na vlastní lůžkovou stanici a interní JIP, každodenní přítomnost hematologického konziliáře (a jeho nepřetržitá přítomnost na telefonu v době pohotovostní služby), spolupráce s ostatními obory a dlouholeté zkušenosti lékařů a středně zdravotnického personálu jsou zárukou kontinuity komplexní hematologické péče.

Moderními terapeutickými přístupy jsou léčeni nemocní s následujícími diagnózami:

• chronické leukémie (zejména chronická lymfocytární leukémie a chronická myeloidní leukémie)
• Hodgkinův lymfom
• non-hodgkinské lymfomy
• mnohočetný myelom
• myelodysplastický syndrom
• chronická myeloproliferativní onemocnění
• některé akutní leukémie (především sekundární AL a AL u starších nemocných)
• anémie rozličné etiologie
• trombocytopenie a trombocytopatie
• vrozené a získané poruchy hemostázy (krvácivé a trombofilní stavy)

O terapii
• Chemoterapie zahrnuje perorální nebo parenterální (injekční nebo infúzní) podání klasických cytostatik, tj. léků zasahujících do struktury nebo funkce nádorových buněk s cílem jejich zničení a zastavení jejich růstu. Efekt cytostatik není pro nádorové buňky zcela specifický, a proto může mít chemoterapie řadu nežádoucích účinků.
• Imunoterapie zahrnuje parenterální (injekční nebo infúzní) podání léků ovlivňujících činnost imunitního systému s cílem jeho mobilizace v boji s nádorovým procesem. Pod pojem imunoterapie řadíme také aplikaci monoklonálních protilátek, tj. léků cíleně se vážících převážně jen na specifické struktury nádorových buněk. Biologická léčba zahrnuje perorální nebo parenterální (injekční nebo infúzní) podání léků s cíleným účinkem přímo na nádorové buňky nebo procesy usnadňující nádorový růst.
• V CHKB NsP Havířov je t.č. dostupné široké spektrum léků potřebných pro léčbu nádorových onemocnění krvetvorby. Mezi tyto léky patří monoklonální protilátky rituximab a obinutuzumab pro léčbu CD20 pozitivních lymfoproliferativních nemocí, bortezomib, thalidomid (Myrin), lenalidomid (Revlimid) a pomalidomid (Imnovid) a pro léčbu mnohočetného myelomu, azacytidin pro léčbu MDS a AML a romiplostin (Nplate) a eltrombopag (Revolade) pro léčbu autoimunitní trombocytopenie. Pro léčbu chronické lymfocytární leukémie a lymfomu z plášťových buněk jsou kromě standardní chemoterapie k dispozici preparáty ibrutinib (Imbruvica), idelalisib (Zydelig) a venetoclax (Venclyxto).
• Chelatační léčba se využívá u pacientů vyžadujících pravidelné dlouhodobé podávání transfúzí červených krvinek, které vede k hromadění železa v těle. Lék deferasirox (Exjade) je optimálním prostředkem na redukci přetížení organismu železem.

   

 

Laboratorní příručky


Informované souhlasy
Informované souhlasy s poskytovanou zdravotní službou si můžete vyžádat u ošetřujícího lékaře na daném oddělení.