+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Interní a neurologický příjem zajišťuje lékařskou péči nepřetržitě. Jsou zde ošetřováni pacienti, kteří potřebují bezodkladnou péči a pacienti, kteří budou hospitalizováni na interním oddělení a neurologii. Ambulance se nachází v prostorách centrálního příjmu (vchod ze sportovní haly - vpravo a hned vpravo).


V době od 21:00 do 7:00 hodin je zde zajištěno pokračování lékařské služby první pomoci pro neúrazové stavy. Akutní úrazy a chirurgické příhody ošetřuje chirurgický příjem, který se nachází po vstupu do haly vpravo a rovně (až na konci chodby).

Po stanovení předběžné diagnózy je zajištěna péče o pacienta specializovaným lékařem.