+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Gynekologicko-porodnický příjem zajišťuje lékařskou péči nepřetržitě. Jsou zde ošetřovány pacientky, které potřebují bezodkladnou péči nebo pacienky, které přicházejí k plánované hospitalizaci na gynekologické či porodní oddělení.
 

V pracovních dnech v době od 6:30 do 15:00 hodin kontaktujte sestru gynekologicko-porodnického příjmu, který se nachází v prostorách centrálního příjmu (vchod naproti sportovní haly Slavie - vpravo a hned vlevo ve směru k dětskému oddělení). V době nepřítomnosti sestry se obraťte na pracovnici recepce (místnost vedle) či sestru centrálního příjmu (15 m napravo).
 
V pracovních dnech v době od 15:00 do 7:00 hodin a v soboty, neděle a svátky nepřetržitě kontaktujte sestru centrálního příjmu.

Informace pro rodičky:
Při odtoku plodové vody doporučujeme, aby rodička nechodila a nechala se odvézt na sedačce, která je k dispozici v hale u informací.


Indikační poradna: 
V pracovních dnech ve 13:00 hodin.

Konziliární vyšetření dle domluvy na tel. 596 491 276.

 
Co s sebou do porodnice?