+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Pacienti a návštěvníci

Anketa

Partneři naší nemocnice

Partneři nemocnice Havířov


Partneři nemocnice Havířov

Pobyt v nemocnici může být doprovázen pocitem osamocení, nejistotou a obavami...

To může být umocněno prožívanou fyzickou bolestí a zdravotními těžkostmi.

 

Navíc vzniká časový prostor, během něhož se zabýváme otázkami, jež nás běžně nenapadají nebo na ně nemáme čas.

Prožíváte-li Vy něco podobného, nemusíte v tom zůstat sami. Bez ohledu na Váš věk, světový názor či jiná přesvědčení můžete využít nabídky Křesťanského komunitního centra při NsP Havířov.

Kdo jsme
Odborně připraveni pracovníci z místních církví působících v Havířově a blízkém okolí, kteří chtějí nabídnout pomoc pacientům NsP Havířov.

O co usilujeme
- Podpora a pomoc pacientům
- Duchovní provázení v průběhu nemoci
- Sdílení klíčových křesťanských hodnot a zvěsti o Boží lásce k člověku
- Podpora smysluplného využití volného času pacientů

Ke zkvalitnění našich služeb potřebujeme znát Váš názor. Budeme vděční za Váš zápis do knihy reakcí a ohlasů, která je k dispozici u zdravotnického personálu na Vašem oddělení.

Nabídka projektu Křesťanského komunitního centra

- Bible a křesťanská literatura
Je dostupná na každém oddělení na vyčleněném místě. V případě zájmu si ji můžete vzít bezplatně domů.

- Individuální péče
Nabízíme Vám rozhovor, naslouchání, přímluvné modlitby, povzbuzení z Bible a případnou individuální pomoc, a to v soukromí poradny nebo u Vašeho lůžka na základě Vaší objednávky na tel. čísle KKC.

- Pravidelné křesťanské programy
Otevření setkání prezentující různou formu základní křesťanské hodnoty a přinášející zvěst a naději. V případě Vašeho zájmu a potřeby požádejte nemocniční personál o potřebnou pomoc.

- Linka naděje
V případě naléhavé potřeby kontaktujte kdykoliv pověřené pracovníky křesťanských církví na uvedených tel. číslech.

- Jiné programy
Informace o mimořádných programech (hudba, přednášky apod.) naleznete na plánu akcí KKC, umístěných na nástěnce každého oddělení. Pro dětské oddělení budou připravovány speciální programy.


Umístění místností KKC
Přízemí levé části monobloku, vchod od Haly Slávie. 

Pravidelné křesťanské programy
Kdy: sobota 10.00

Kde: místnost KKC