+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Pacienti a návštěvníci

Anketa

Partneři naší nemocnice

Partneři nemocnice Havířov


Partneři nemocnice Havířov

Co vzít s sebou do nemocnice:
- občanský průkaz
- průkaz pojištěnce (doklad o zdravotním pojištění)
- lékařské zprávy, doporučení, laboratorní výsledky, rentgenové snímky
- předměty osobní hygieny (ručník, mýdlo, zubní kartáček, zubní pasta, žínka, toaletní papír, apod..)
- pyžamo, župan, domácí obuvDoporučení nemocným
Do nemocnice s sebou nenoste cennosti a větší finanční částky. V případě, že budete do nemocnice přijat(a) neplánovaně a budete u sebe mít cennosti či větší finanční částku, odevzdejte je příbuzným. Pokud nemáte tuto možnost, můžete si je uschovat na nezbytně nutnou dobu v trezoru na pokladně v hale u centrálního příjmu.
O uložení cenností obdržíte doklad o úschově. S tímto dokladem a občanským průkazem si můžete cennosti vyzvednout.


Odložení svršků

Oblečení, ve kterém jste se dostavili do nemocnice Vám uložíme do šatny pro hospitalizované pacienty, která se nachází v suterénu nemocnice. Na centrálním příjmu Vám bude oblečení sepsáno na potvrzení a předáno do centrální šatny nemocnice.


Šatna pro hospitalizované pacienty je otevřena:

V pracovních dnech 8:00-11:00; 13:00 - 14:00 hodin
V sobotu 7:30 - 9:30 hodin


Denní nemocniční režim

Pobyt na oddělení se řídí režimem příslušného oddělení, o kterém budete informován(a) zdravotní sestrou. V případě, že se potřebujete vzdálit z oddělení, informujte zdravotní sestru. Nevzdalujte se mimo areál nemocnice.


Pokoje s nadstandardní výbavou
Na všech odděleních, kromě JIP, ARO a infekčního oddělení, Vám můžeme nabídnout hospitalizaci na nadstandardních - samostatných pokojích. Kapacita těchto pokojů je omezená. Na přidělení nadstandardního pokoje není právní nárok. V případě plánované hospitalizace je možné si pokoj rezervvat předem. Pro bližší informace o ceně pokoje kontaktujte konkrétní oddělení.


Léky

Během pobytu v nemocnici Vám léky ordinuje Váš ošetřující lékař na oddělení a podává zdravotní sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během hospitalizace. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme neužívejte během pobytu v nemocnici léky, o nichž Váš ošetřující lékař neví, a to ani ty, které běžně užíváte doma. Všechny potřebné léky budete dostávat od sestry v přesné dávce a v přesný čas.


Stravování

Vaši každodenní stravu připravuje tým pracovníků kuchyně. Dietní sestra sestavuje skladbu jídelníčku a speciální diety podle zadání Vašeho ošetřujícího lékaře. Dieta je důležitou součástí léčby Vašeho onemocnění a je proto ve Vašem zájmu ji v případě předepsání dodržovat. Snídaně je podávána od 7.00 - 8.00 hodin, oběd od 11.30 - 12.30 hodin, večeře od 17.30 - 18.30 hodin.
Pacientům se strava podává v jídelně či u lůžka na pokoji. Na všech odděleních je Vám k dispozici také chladnička pro úschovu potravin (tyto potraviny označte jmenovkou, aby nedošlo k nedorozumění)


Kouření
je ve všech prostorách Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. zakázáno.


Televize

Používání televize, které jsou na odděleních či pokojích umístěny není zpoplatněno. Televize jsou majetkem nemocnice. Pacient by měl brát ohled na ostatní pacienty na pokoji a na sledování televizního vysílání se domluvit. Sledování TV po 22. hodině schvaluje zdravotní sestra.