+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Pacienti a návštěvníci

Anketa

Partneři naší nemocnice

Partneři nemocnice Havířov


Partneři nemocnice Havířov

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, má vyřešeny bezbariérové přístupy do všech prostor nemocnice pomocí ramp nebo dostatečně velkých výtahů.

 

Jako standard pro komunikaci se zdravotně postiženými osobami využívají zdravotničtí pracovníci nemocnice "Desatera pro lepší komunikaci s pacienty se zdravotním postižením" schváleného předsedou NRZP panem Václavem Krásou a umístněného na stránkách VZP ČR (odkaz zde).