+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Lékař
MUDr. Tomáš Nytra

Sestra
Vanda Foltynová
 

Informace o objednávání pacientů na tel. čísle 596 491 kl. 756 v ordinační době.
Ordinační hodiny pro objednané pacienty:

Pondělí 10:00 - 19:30 hod
 
K vyšetření se prosím objednejte na výše uvedených telefonních číslech.
 

O ambulanci
Ambulance se nachází v 1. patře bloku K.

Neurochirurgická ambulance s konziliární službou poskytuje servis pro nemocnici i externí nemocné z Havířova a okolí, včetně zahraniční klientely v oblasti neurochirurgie a spondylochirurgie (tj. problematiky týkající se jak centrálního nervového systému – mozku, míchy a nervů celého těla). Zároveň se věnujeme oblasti specializované péče o nemocné s chorobami páteře:
 
  • s vrozenými i získanými vadami,
  • s degenerativním postižením,
  • poúrazovými stavy,
  • nádorovou i cévní problematikou,
  • specializovanou dětskou neurochirurgickou problematikou,
  • širokým spektrem postižení páteře a nervových struktur s ní souvisejících.

Naše konzultační, vyšetřovací a poradenská činnost vychází z více než 30-tiletých zkušeností práce v těchto oborech rozšiřované soustavnou účastí na evropských a světových odborných školeních s několikaletou zahraniční praxí.
 
Nejčastěji řešenou problematikou je tzv. syndrom karpálního tunelu – tedy onemocnění periferních nervů rukou v zápěstí i nervů po celém těle. Dále je to široká problematika různých degenerativních postižení páteře, tedy bolesti krku, zad, i souvisejících bolestí všech končetin a hlavy, poúrazové stavy mozku a páteře, vrozené vývojové vady mozku a páteře u dětí i dospělých.

Některé operační výkony provádíme v havířovské nemocnici. Ty náročnější či s potřebou speciálního technického vybavení provádíme na neurochirurgii v Městské nemocnici Ostrava - s dalším sledováním všech operovaných nemocných v havířovské či ostravské ambulanci.
 
Při plánování operací respektujeme přání nemocných a většinu zákroků provádíme, pokud to lze, v místním umrtvení (tedy ambulantně) ve spolupráci s anesteziologickým oddělením nebo jen při krátkodobé hospitalizaci na zdejším chirurgickém oddělení nebo neurochirurgickém oddělení MNO s trvalou snahou o zmenšení rozsahu operačních přístupů k minimalizaci krevních ztrát s využitím mikrochirurgických miniinvazivních perkutánních či endoskopických technik – jak při operacích páteře, tak mozku, se snahou snížit utrpení, krevní ztráty, upoutání na lůžko a tím i zkrácení doby hospitalizace a zkvalitnění rehabilitace i rekonvalescence a profesního a volnočasového uplatnění.
 
V budoucnu bychom rádi rozšířili spektrum nemocí ošetřovaných v naší nemocnici a uplatněním moderních poznatků a nových operačních postupů, instrumentárií a zobrazovací techniky, rozšířením spolupráce s obory jako neurologie, RDG, chirurgie, rehabilitace, anesteziologie, ortopedie, dětské lékařství, ORL, oční i interní obory s intenzivní péčí pokračovali ve zlepšení a zpříjemnění péče a její dostupnosti v našem městě a okolí. Tato spolupráce již samozřejmě funguje – bez ní není možné žádný obor rozvíjet, ale chceme využít rezervy a rozšířit tuto spolupráci systematicky.
 
Na vyšetření se, prosím, objednejte na telefonu 596 491756. Čekací doby na ambulantní vyšetření jsou 1-2 měsíce nebo dle potřeby po vzájemné domluvě u zvláštních či akutních případů a dle naléhavosti stavu po domluvě se sestrou. Čekací doby na operace se pohybují mezi 1-3 měsíci.
 
Konziliární služby u lůžka v naší nemocnici provádíme bezprostředně po požádání v pondělky v odpoledních hodinách či dle telefonické domluvy. Sestra po dobu ordinace lékaře přítomna.