+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Lékaři
Vedoucí lékař ambulance: MUDr. Hana Poláčková

Další lékaři:
prim. MUDr. Ivo Mifek
MUDr. Milan Prokop
MUDr. Krzysztof Herboczek

Sestra
Svatava Kučerová

Telefon: 596 491 631

 

Ordinační hodiny

Pondělí  08:00 - 14:30  MUDr. Poláčková
Úterý  08:00 - 14:30
 13:15 - 14:30
 MUDr. Poláčková
 MUDr. Prokop
Středa  08:00 - 14:30
 13:15 - 14:30
 MUDr. Herboczek
 prim. MUDr. Mifek
Čtvrtek  08:00 - 14:30  MUDr. Poláčková
 MUDr. Herboczek
Pátek  08:00 - 14:30  MUDr. Poláčková
 MUDr. Herboczek
 

• Odběry provádí sestra pondělí až pátek od 07:00 do 08:00 hodin.
• Aplikaci injekcí provádí sestra pod dozorem lékaře pondělí až pátek od 7:00 hod.do 9:00 hod.
• Polední přestávka 12:30 – 13:00 hodin.


O ambulanci

Infekční ambulance se nachází v novém infekčním pavilonu – pavilon O. Její součástí je Centrum pro očkování a cestovní medicínu.

V ambulanci ošetřujeme zejména pacienty, kteří prodělali infekční onemocnění. Provádíme zde poradenskou činnost před výjezdem do epidemiologicky rizikových oblastí a kontrolu zdravotního stavu po návratu z těchto oblastí. Poskytujeme informace o prevenci a profylaxi proti malárii a cestovatelským průjmům. Vystavujeme mezinárodní očkovací průkaz včetně kulatého razítka potvrzujícího očkování proti žluté zimnici.

Očkujeme nejčastěji proti hepatitidě typu A a B, klíšťovému zánětu mozku, meningokokovému a pneumokokovému zánětu mozkových blan, proti planým neštovicícm, chřipce, vzteklině, rotavirům a rovněž proti exotickým nákazám jako je břišní tyfus, cholera a žlutá zimnice. Očkování zajišťujeme všemi dostupnými očkovacími látkami.

V rámci garantovaného pracoviště pro léčbu virových hepatitid provádíme pod vedením prim.MUDr. Ivo Mifka komplexní vyšetření a léčbu chronických virových hepatitid B a C typu pegylovanými interferony, ribavirinem, lamivudinem, adefovirem, entecavirem, event.dalšími dostupnými virostatiky.