+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Lékaři
prim. MUDr. David Starostka, Ph.D.
MUDr. Peter Mikula
MUDr. David Koláček
MUDr. Jana Homolová
MUDr. Milan Bílý
MUDr. Natalie Cabáková
MUDr. Michael Paprota

Sestry

Vendula Vaňková, DiS.
Petra Langerová
Marie Kostková
Karla Pavlovská


Ordinační hodiny
  
  Provozní doba  Ordinační doba lékaře
Pondělí 06:00 - 14:30  08:30 - 13:00
Úterý 06:00 - 14:30  08:30 - 13:00
Středa 06:00 - 14:30  08:30 - 13:00
Čtvrtek 06:00 - 14:30  08:30 - 13:00
Pátek 06:00 - 14:30  08:30 - 13:00
     
 
Telefon: 596 491 345
 
 
Aktuální informace k případnému omezení provozu najdete POD TÍMTO ODKAZEM.
 
 

Hematologická ambulance se nachází v 1. patře hlavní budovy (vchod ze dvora nemocnice). Hematologická ambulance a hematoonkologický stacionář zajišťuje komplexní diagnosticko - léčebnou a dispenzární péči o pacienty s onemocněními krvetvorby a poruchami hemostázy. V rámci činnosti hematoonkologického stacionáře se realizuje ambulantní cestou specifická protinádorová chemoterapie, imunoterapie a hemoterapie. Lékaři OKH NsP Havířov zajišťují trepanobioptické odběry kostní dřeně pro celý okres Karviná.

 

Moderními terapeutickými přístupy jsou léčeni nemocní s následujícími diagnózami:

• chronické leukémie (zejména chronická lymfocytární leukémie a chronická myeloidní leukémie)
• Hodgkinův lymfom
• non-hodgkinské lymfomy
• mnohočetný myelom
• myelodysplastický syndrom
• chronická myeloproliferativní onemocnění
• některé akutní leukémie ( především sekundární AL a AL u starších nemocných )
• anémie rozličné etiologie
• trombocytopenie a trombocytopatie
• vrozené a získané poruchy hemostázy (krvácivé a trombofilní stavy)