+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Lékaři
MUDr. Heczko David
MUDr. Daňková Kučerová Jana
MUDr. Janíček Daniel
MUDr. Mrózek Michal
MUDr. Kubeczková Lenka
  

Sestra
Tichá Karla
 
Ordinační hodiny

Pondělí 08:00 - 11:30
  12:30 - 14:30
Úterý 08:00 - 11:30
  13:00 - 14:30
Středa 08:00 - 11:30
  13:00 - 14:30
Čtvrtek 08:00 - 11:30
  12:30 - 14:30

Aktuální informace k případnému omezení provozu najdete POD TÍMTO ODKAZEM.

 

Telefon: 596 491 811


Gynekologická ambulance se nachází v přízemí hlavní budovy. Sestra po dobu ordinace lékaře přítomna.

Výhody registrace pacientek v gynekologické ambulanci Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

1. Ambulance je v provozu čtyři dny v týdnu
2. Ambulance je v provozu i v době prázdnin a dovolených
3. Ambulance (v případě zájmu) ve středu ordinuje i v odpoledních hodinách, což je vhodné
    pro pracující ženy
4. Máme objednávkový systém a velmi krátké čekací doby
5. Možnost zvolit si ošetřujícího lékaře nebo lékařku
6. Ambulance má přímou návaznost na lůžkovou část gynekologicko-porodnického oddělení
7. Ambulance má přímou návaznost na předporodní kurzy NsP Havířov
8. Ambulance má přímou návaznost na ambulance ostatních odborností v NsP Havířov - zajišťuje tím
    přímou dostupnost konsiliárních vyšetření nutných k léčbě Vašich potíží (urologická, chirurgická,
    interní, anesteziologická, plicní, diabetologická a ostatní ambulance)
9. Ambulance má přímou návaznost na laboratoře nemocnice. Jsme schopni zhodnotit výsledky většiny
    odběrů (krev, moč) v nejkratší možné době (nejrychlejší vyšetření do 60 minut) a tím urychlíme 
    diagnózu a léčbu
10. Ambulance má přímou návaznost na laboratoře patologie - nejrychlejší možnost zjištění výsledků
      biopsie a vyšetření tkání
11. Ambulance má přímou návaznost na nemocniční lékárnu a prodejnu zdravotnických pomůcek a
      potřeb (nízké ceny léků, nízké doplatky na léky, nízké ceny zdravotnických pomůcek (nitroděložní
      tělíska od 500,- Kč atd.))
12. Všichni lékaři pracující v ambulanci pracují také na lůžkové části gynekologicko-porodnického
      oddělenía podílí se na poskytování ústavních pohotovostních služeb, mohou Vás přímo léčit, být u
      porodu nebo být při Vaší operaci. Je zajištěna jedinečná přímá návaznost péče.
13. Ambulance využívá možnosti přímého plánování léčebných výkonů na našem oddělení.
14. Nemáme žádné poplatky navíc, ani "zápisné", ani za vydání těh. průkazky či jiné "sponzorské" poplatky. 
15. Služby nehrazené ze zdravotního pojištění máme v ceníku nemocnice a poplatky za tyto služby jsou
      vyvěšeny v čekárně ambulance (sepsání žádosti o sterilizaci, provedení umělého přerušení
      těhotenství).