+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Klinický logoped: 
Mgr. Tišlová Pavlína


Ordinační hodiny: 

Pondělí 7:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 15:30
Středa 7:00 - 15:30
Čtvrtek 7:00 - 15:30Telefon: 
596 491 317

Logopedická ambulance se nachází v 1. patře bloku I.

 

Schopnost komunikovat mluvenou a psanou řečí a schopnost polykat, patří mezi základní dovednosti člověka. Při ztížené schopnosti či neschopnosti vyjádřit své potřeby je člověk nešťastný a společensky izolovaný. Rovněž děti s vadami a poruchami řeči mohou mít až stigmatické obtíže mezi vrstevníky ve školce, škole a následně při pracovním uplatnění.

V NsP Havířov je od června letošního roku nově otevřena ambulance logopedie. Jsou zde poskytovány služby osobám s narušenou komunikační schopností, osobám s poruchami řeči, hlasu a sluchu, ale také s poruchami polykání. Cílem logopedie v havířovské nemocnici je nejenom docílit maximálních komunikačních schopností u dětí i dospělých, kteří tuto službu potřebují, zajišťujeme také potřebnou diagnostiku, terapii, léčebnou rehabilitaci, poradenskou činnost a v neposlední řadě i návrhy preventivních opatření.

Logopedická péče je zajištěna klinickou logopedkou Mgr. Tišlovou, která působila ve FN Ostrava a absolvovala školení na řadě odborných pracovišť České republiky. Tato péče však bude poskytována pouze klientům pojišťoven 205, 209, 211 a 213. Pojišťovny 111, 201 a 207 pro své klienty v nemocnici v Havířově tuto službu nenasmlouvaly.