+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Lékaři
MUDr. Waldemara Bocková
prim. MUDr. Miroslava Gabzdylová

Sestra
Staňková Lucie
Danuše Laskovičová
Jarmila Przybylová

 
Ordinační hodiny:

 Pondělí 
09:00 - 15:00 
 MUDr. Bocková - geriatrická a interní ambulance
 Středa 07:00 - 11:30  prim. MUDr. Gabzdylová - lipidová poradna

 
Telefon: 596 491 149


Ambulance se nachází v 1. patře hlavní budovy. Sestra po dobu ordinace lékaře přítomna.
 
 
O ambulanci
Na interní ambulanci provádíme u pacientů interní vyšetření před operacemi, vyšetření před lázeňskou léčbou a hlavně vyšetření zaměřená na diagnostiku a léčbu:
 • ischemické choroby srdeční
 • hypertenze
 • srdečních arytmií
 • méně závažných srdečních vad
 • poruch metabolismu tuků
 • stavů po plicní embolizaci apod.


Dále...

 • Dispenzarizujeme (pravidelně sledujeme) zdravotní stav pacientů s výše uvedenými chorobami
 • Provádíme popisy a zhodnocení EKG křivek
 • Spolupracujeme s lékaři jiných interních oborů a v rámci předoperačních vyšetření také s anesteziology
 • Využíváme laboratorní a radiodiagnostické metody
 • Spolupracujeme s okolními zdravotnickými zařízeními
 • Máme zavedený objednávkový systém
 • Pacienty s akutními stavy ošetřujeme přednostně
 • V rámci preventivních opatření informujeme pacienty o nutnosti dodržovat dietní omezení - např. při poruchách metabolismu tuků a při léčbě léky proti srážení krve


Naše péče často navazuje na péči lůžkového interního oddělení.

V lipidové poradně se věnujeme diagnostice a léčbě poruch metabolismu tuků. Setkáváme se zde jak s geneticky podmíněnými poruchami, tak i poruchami sekundárními, které vznikají v důsledku jiného základního onemocnění (hypothyreóza, diabetes mellitus, onemocnění ledvin, alkoholismus a jiné). Tato onemocnění vedou ke zvýšení cholesterolu, triglyceridů nebo obou skupin lipidů a současně tak podstatně zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění. V ambulanci provádíme diagnostiku a léčbu těchto poruch a provádíme i poradenskou činnost, při které vysvětlujeme pacientům, jak změnit stravovací zvyklosti a životní styl tak, aby co nejvíce snížili riziko kardiovaskulárních onemocnění.