+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Lékař:
MUDr. Lucie Martínková

Sestra:
Taťána Rašková
 

Ordinační hodiny:

čtvrtek 13:00 - 15:00   


Telefon: 596 491 284

Aktuální informace k případnému omezení provozu najdete POD TÍMTO ODKAZEM.

 

 
Dětská obezita:
Obezita se u dětí stává závažným celosvětovým problémem. Procento dětí s nadváhou a obezitou každým rokem roste a riziko pozdějších komplikací se zvyšuje.

Stále častěji se u dětí setkáváme s vysokou hladinou cholesterolu, s tím souvisí ateroskleróza a vyšší riziko vzniku infarktu myokardu, cévní mozkové příhody v nižším věku, stejně tak roste i počet dětí s cukrovkou 2. typu, se kterou jsme se setkávali pouze u dospělé populace. S vyšší hmotností se vyskytují i častější potíže pohybového aparátu – bolesti kloubů, vadné držení těla, apod.

Důležitá a často opomíjená je psychosociální problematika těchto dětí – vyčlenění ze společnosti, šikana, deprese…

Proto se na obezitu nesmíme dívat jako na přechodný stav, ze kterého dítě vyroste, ale jako na problém, který je potřeba řešit včas a nejlépe mu předcházet, abychom zvýšili kvalitu života našich dětí.

Jak je definovaná obezita?

 • Obezita je charakterizována zmnožením tělesného tuku. U dětí se orientujeme dle percentilových grafů, pouhé změření BMI bez zanesení do percentilového grafu se v dětském věku nepoužívá.
 • obezita je multifaktoriální onemocnění – to znamená, že určitý podíl na nadváze a obezitě hrají dědiční faktory, ale z převážně většiny zevní vlivy – stravovací návyky celé rodiny, pohybová aktivita, koníčky
 • dětí s nadváhou a obezitou je v ČR až 15 % - za posledních 20 let se výskyt obezity u dětí ztrojnásobil!!!
 • Hlavní příčina obezity u dětí (až 95 %) je ve vyšším energetickém příjmu než výdeji


Jak lze obezitu u dětí zjistit?

 • V pediatrii pro sledování růstu používáme percentilové grafy – nadváhu hodnotíme od 90 do 97. percentilu a obezitu od 97 percentilu BMI, poměru Hmotnost / Výška, Obvod břicha a obvod paže.  Percentilové grafy – H/V, BMI,
 • Sledujeme poměr hmotnost/výška, BMI zanesené do percent. grafu, obvod paže a pasu
 • V naší ambulanci hodnotíme i celkové složení těla pomocí přístroje InBody – viz dále


Jak probíhá vyšetření v obezitologické ambulanci?

 • Podrobné sepsání anamnestických dat včetně informací o stravovacích a pohybových návycích, rodiče s sebou přinesou jídelníček za poslední 4-5 dnů (strava+tekutiny) + zápis pohybové aktivity (Odkaz na tabulku)
 • Změření a zvážení
 • Analýza přístrojem InBody – (Přístroj InBody pracuje na podkladu bioimpedance, dokáže zhodnotit celkové složení těla – od procenta tekutin v těle, přes množství tukové a svalové tkáně. Vyhodnotí energetickou potřebu pro bazální metabolismus, rozložení tuků v těle, dle poměru jednotlivých složek lze upravovat stravu a pohybovou aktivitu. Měření přístrojem je nebolestivé, funguje podobně jako domácí váha)
 • Klinické vyšetření
 • Edukace o zdravém životním stylu a životosprávě
 • Konzultace s nutriční sestrou – podrobná edukace o vhodné stravě, úprava jídelníčku
 • Laboratorní vyšetření – moč, krev, UZ vyšetření,
 • Dle potřeby dále dovyšetření endokrinologem, gastroenterologem, kardiologem, ortopedem aj.
 • Vstupní vyšetření trvá cca 60 minut
 • Zapojení rehabilitace – pro děti jsou připraveny pohybové kurzy se zaměřením na posílení stabilizačního systému, aerobní aktivity – kurzy budou probíhat ve 2 termínech po domluvě na rehabilitaci – v rámci 1 kurzu proběhne cvičení v tělocvičně a cvičení v bazénu.

A jak se obezita u dětí léčí?
Nejdůležitější je zdravý životní styl! Děti drastické redukční diety nedrží!!! Je nereálné představit si, že bychom my po zbytek života drželi dietu, proto toto nemůžeme požadovat ani po našich dětech. Děti se musí naučit, co to znamená zdravě se stravovat, mít dostatek pohybu a méně času trávit pasivním odpočinkem. Důležité je naučit se předcházet „jojo“ efektu!

Nutná je spolupráce celé rodiny, motivace. Změna životního stylu se netýká jen dítěte, přizpůsobit by se zdravé životosprávě a aktivnímu využití volného času měla celá rodina. Důležitý je pocit opory a zázemí.

dooffy nsphav detska amb obez 001