+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oddělení

Ambulance

 

Pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů se nachází v suterénu hlavní budovy:

 • Tělocvičny
 • Mechanoterapie
 • Vodoléčba - bazén (v současné době mimo provoz), perličkové koupele, podvodní masáže, přísadové koupele, šlapací koupele, vířivé koupele na horní a dolní končetiny, subakvální  masáže.
 • Fyzikální terapie (FT) zahrnuje široké spektrum elektroléčby (elektroanalgesie, elelektrostimulace, elektrogymnastika, myorelaxace, magnetoterapie, ultrasonoterapie, vakuumkompresní terapie, bezkontaktní elektroléčba přístrojem VAS-O7, bioptronová lampa, hydrogalvan 4 KM lázeň, aplikace tepla parafinovými zábaly a soluxem-využití tepla, lymfodrenáže)


Tělocvična pro hospitalizované pacienty se nachází v 1. Patře hlavní budovy.

Léčebnou rehabilitaci rozdělujeme na fyzioterapii a ergoterapii. Do oblasti fyzioterapie patří kinezioterapie individuální a skupinová. Ergoterapie je u nás prováděna formou cílenou a kondiční. Pacienti se učí samostatně vykonávat činnosti běžné denní úkony a sebeobslužné činnosti, také se pacienti učí ovlivňovat omezené nebo ztracené funkce a nesprávné pohybové stereotypy. Veškeré procedury a celý rehabilitační program je sestaven dle ordinace ošetřujícího lékaře při vstupním vyšetření.
 

Možnost dokoupení placených procedur:
- plynové injekce, rašelinové zábaly, parafínové zábaly, masáže, subakvální masáže, cvičení v bazénu, vířivé koupele končetinové i celotělové, šlapací koupele, přísadové koupele,  vakuumkompresivní terapie, lymfodrenáže, kineziotaping, rotoped, skupinové kinezioterapie. Nově nabízíme aplikace biostimulačního laseru a biosynchronu.


Fyzioterapeuti

 • jsou vyškoleni v různých rehabilitačních léčebných metodikách, které u pacientů aplikují. Využíváme přístroje, speciální metodiky cvičení na neurofysiologickém podkladu, metody Brunkow, Kabat, cvičení na balančních plošinách a posturomedu.
 • doplňkově využívají cvičení na velkých míčích i overballech, cvičení pro léčbu a regeneraci páteře, cvičení dle Mojžíšové,
 • pracují s metodikou spirální stabilizace (SM systému)
  DNS-dynamická neuromuskulární stabilizace PNF-proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Vojtova metoda pro děti,
 • léčba močové inkontinence u žen,
 • provádějí techniku měkkých tkání uvolňovací vazivové masáže, reflexní masáže, baňkování.
 • menší tělocvičně jsou posilovací přístroje, ortopédy, Posturomed.


Naše fyzioterapeutky docházejí i na jednotlivá lůžková oddělení nemocnice, kde provádějí léčbu pacientů na lůžku, kondiční cvičení a nácvik chůze u imobilních a málo pohyblivých pacientů.