+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ambulance

Lékař:
MUDr. Mykola Holod
MUDr. Lubomír Blaha, MBA
MUDr. Rudolf Mikoviny
 
 
Sestra:
Šárka Molinková
Petra Smetanová
 
   
Ordinační hodiny:
 
Pondělí 07:00 - 08:00 administrativa, převazy
  08:00 - 14:30 ordinace
  14:30 - 15:30 administrativa
Úterý 07:00 - 08:00 administrativa, převazy
  08:00 - 14:30 přítomna pouze sestra, DPPG
  14:30 - 15:30 administrativa
Středa 07:00 - 08:00 administrativa, převazy
  08:00 - 14:30 ordinace MUDr. Holod
  14:30 - 15:30 administrativa
Čtvrtek 07:00 - 08:00 administrativa, převazy
  08:00 - 14:30 ordinace MUDr. Blaha
  14:30 - 15:30 administrativa
Pátek 07:00 - 08:00 administrativa, převazy
  08:00 - 14:30 ordinace MUDr. Mikoviny
  14:30 - 15:30 administrativa
 
 
Přestávka: 12:00 - 12:30

Telefon: 596 491 577
              596 491 576 
           
Telefonicky je možné se objednat od úterý až do pátku od 07:00 - 14:30 hod.

Ambulance cévních onemocnění zajišťuje komplexní péči o pacienty s onemocněním tepen a žil.
Vyšetření provádíme na moderních přístrojích. K dispozici jsou triplexní ultrasonografie, digitální fotopletyzmografie a možnost angiografického vyšetření.
Na základě diagnózy lékař pacientovi navrhuje operační nebo konzervativní léčbu, indikuje k operačnímu řešení onemocnění aorty, pánevních tepen a tepen dolních končetin, onemocnění žil a připravuje pacienty k dialýze (arteriovenózní spojky).
Provádíme operace na tepnách zásobující mozek, aortě, ilických tepnách a tepnách dolních končetin (bypassy), indikujeme intervenci na tepnách – PTA, stentáž, trombolýza, eventuálně i kombinované výkony (angiochirurgický výkon a intervence v jedné době).
Provádíme komplexní přístup k žilní problematice včetně operací (primární, s použitím radiofrekvenční sondy – t.z. RFA metoda., nebo klasickým způsobem, operace recidiv varixu). Dispenzarizujeme pacienty s chronickými defekty dolních končetin a komplexně o ně pečujeme.  Provádíme vazodilatační terapii. Na přání pacienta nabízíme možnost krátkodobé hospitalizace nebo denního stacionáře.
 
Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava indikujeme léčbu kmenovými buňkami a hyperbaroxii (HBO).

Ambulance se nachází v přízemí hlavní budovy, bezbariérový přístup. Sestra po dobu ordinace lékaře přítomna.
 
Akutní ošetření v době nepřítomnosti zajišťuje Centrální příjem v přízemí hlavní budovy.
  
Úzce spolupracujeme s urologickým, neurologickým, interním a chirurgickým oddělením. Využíváme společného lůžkového fondu s možností pobytu pacientů na nadstandardních pokojích