+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Lékařská knihovna

Knihovna se nachází v suterénu budovy stravovacího provozu.
 
Provozní doba
úterý a čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin
 
Kontakt
Mgr. Silvie Skotnicová
Telefon: 596 491 543, 725 818 286, 596 491 722
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Služby
- výpůjční služby - odborné knihy, periodika, atd.
- on-line katalog, který je přístupný z vnitřní sítě NsP Havířov
- meziknihovní výpůjční služba
- cirkulace zahraničních časopisů z jiných knihoven
- rešeršní služby z medicínských databází
- správa příručních knihoven
 
 
Knihovna a vědecké informace Nemocnice s poliklinikou v Havířově je odborná (specializovaná) knihovna.
Knihovna splňuje podmínky pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, je součástí národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a v roce 2006 získala „Osvědčení o zápisu do evidence knihoven“ dle zákona č. 257/2001 Sb. 
Svým odborným zaměřením je knihovna určena především pro zdravotníky a jiné odborné pracovníky NsP Havířov. Jejími uživateli se může stát také široká odborná veřejnost našeho regionu za roční poplatek 200,- Kč a studenti za roční poplatek 100,- Kč. Odborná knihovna využívá knihovnický systém Clavius s tezaurem MESh-cz, který zakoupila v roce 2007 za finančního přispění Ministerstva kultury. Ve své činnosti se řídí Knihovním a výpůjčním řádem.