+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Studenti
Před zahájením praxe student požádá vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o schválení odborné praxe studenta. Žádost si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na referátu vzdělávání a péče o zaměstnance. Pokud chce student vykonávat praxi na více odděleních, musí se vyjádřit vrchní sestra nebo primář každého z těchto oddělení.

Žádost musí schválit také náměstek pro ošetřovatelskou péči nebo náměstek pro léčebnou péči. Schválenou žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné praxe studenta doručí zájemce na referát vzdělávání a péče o zaměstnance. Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta Vám vystaví škola (studijní oddělení) nebo si ji můžete stáhnout zde.

Studenti od 3. ročníku SŠ v oboru praktická sestra  a od 2. ročníku VOŠ a VŠ v oboru všeobecná sestra nebo ošetřovatelství

Studentům v oborech praktická sestra nabízíme možnost poskytnutí stipendia a následné uzavření pracovní smlouvy s absolventem.

Smlouva o poskytnutí stipendia je k nahlédnutí zde

 

Lékaři
Před zahájením stáže lékař požádá primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o schválení odborné stáže. Žádost si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na referátu vzdělávání a péče o zaměstnance. Žádost musí schválit také náměstek pro léčebnou péči. Schválenou žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné stáže doručí zájemce na referát vzdělávání a péče o zaměstnance. Smlouvu o zajištění odborné stáže Vám vystaví zaměstnavatel nebo si můžete stáhnout zde.

Cena stáže: 390,- Kč včetně DPH za jeden den stáže. Stáž může probíhat pouze na pracovištích akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví k uskutečňování vzdělávacích programů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v těchto specializačních oborech.

Pro zájemce z řad zaměstnanců sítě zdravotnických zařízení zřizovaných nebo založených Moravskoslezským krajem byl z rozhodnutí zřizovatele MS Kraje poplatek zrušen.

 

Příloha: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro praktikanty, studenty a stážisty

Vyplněním přílohy k Žádosti o schválení odborné praxe/stáže potvrzujete, že jste se seznámil/-la s "Informacemi o zpracování osobních údajů pro praktikanty, studenty a stážisty".

 

Studenti od 3. ročníků lékařských fakult

Studentům od 3. ročníků lékařských fakult nabízíme možnost poskytnutí stipendia ve výši 5.000,- Kč a následné uzavření pracovní smlouvy s absolventem. Stipendia jsou vypsána pro obory geriatrie, neurologie, psychiatrie, vnitřní lékařství, patologie, dětské lékařství, chirurgie.

Smlouva o poskytnutí stipendia je k nahlédnutí zde.

 

Kontakt

Bc. Renáta Hrubá                                                               
tel. 596 491 542                                                           
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.       
 
Bc. Veronika Leňová                                                               
tel. 596 491 549                                                           
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                   
 
Úřední hodiny:
denně:   8,00 - 9,00 hod.

            13,00 - 14,00 hod.