+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Studenti
Před zahájením praxe student požádá vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o schválení odborné praxe studenta. Žádost si můžete stáhnout zde. Pokud chce student vykonávat praxi na více odděleních, musí se vyjádřit vrchní sestra nebo primář každého z těchto oddělení.

Žádost musí schválit také náměstek pro ošetřovatelskou péči nebo náměstek pro léčebnou péči. Schválenou žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné praxe studenta doručí zájemce na oddělení lidských zdrojů. Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta Vám vystaví škola (studijní oddělení) nebo si ji můžete stáhnout zde.

Studenti od 3. ročníku SŠ v oboru praktická sestra  a od 2. ročníku VOŠ a VŠ v oboru všeobecná sestra nebo ošetřovatelství

Studentům v oborech praktická a všeobecná sestra nabízíme možnost poskytnutí stipendia a následné uzavření pracovní smlouvy s absolventem.

Smlouva o poskytnutí stipendia je k nahlédnutí zde.

 

 

Studenti od 4. Ročníku SŠ v oboru praktická sestra a od 3. ročníku VOŠ a VŠ v oboru všeobecná sestra nebo ošetřovatelství - nabídka pouze pro studijní rok 2019/2020

Studentům v oborech praktická a všeobecná sestra nabízíme možnost poskytnutí stipendia a následné uzavření pracovní smlouvy s absolventem.

Smlouva o poskytnutí stipendia je k nahlédnutí zde.

 

 

Lékaři
Před zahájením stáže lékař požádá primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o schválení odborné stáže. Žádost si můžete stáhnout zde. Žádost musí schválit také náměstek pro léčebnou péči. Schválenou žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné stáže doručí zájemce na oddělení lidských zdrojů. Smlouvu o zajištění odborné stáže Vám vystaví zaměstnavatel nebo si můžete stáhnout zde.

Cena stáže: 390,- Kč včetně DPH za jeden den stáže. Stáž může probíhat pouze na pracovištích akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví k uskutečňování vzdělávacích programů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v těchto specializačních oborech.

 

Pro zájemce z řad zaměstnanců sítě zdravotnických zařízení zřizovaných nebo založených Moravskoslezským krajem byl z rozhodnutí zřizovatele MS Kraje poplatek zrušen.

Vyplněním přílohy k Žádosti o schválení odborné praxe/stáže potvrzujete, že jste se seznámil/-la s "Informacemi o zpracování osobních údajů pro praktikanty, studenty a stážisty".

 

 

Studenti od 5. ročníků lékařských fakult

Studentům od 5. ročníků lékařských fakult nabízíme možnost poskytnutí stipendia ve výši 5.000,- Kč a následné uzavření pracovní smlouvy s absolventem. Stipendia jsou vypsána pro obory ARO, geriatrie, infekční lékařství, psychiatrie,  gynekologie a porodnictví.

Smlouva o poskytnutí stipendia je k nahlédnutí zde.

 

 

Kontakt:

tel. 596 491 233 - COS, Sterilizace, Neurologie, ORL, Dětské oddělení, Urologie

tel. 596 491 595 - Gynekologie, Porodnictví, OKB, OKH, Psychiatrické oddělní, RDG

tel. 596 491 238 - LPS, Dialýza, LDN

tel. 596 491 552 - ARO, Centrální příjem, Interna

tel. 596 491 542 - Chirurgické oddělení, Cévní

tel. 596 491 549 - Geriatrie, Patologie, Rehabilitace, Infekční oddělení                                                           
 
 
Úřední hodiny:
pondělí až pátek:  8:00 - 9:00 hod., 13:00 - 14:00 hod.