+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – LÉKAŘSKÉ OBORY

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01  Havířov, vyhlašuje dne 3.7.2020, dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví, výběrové řízení na rezidenční místa u níže uvedených oborů specializačního vzdělávání lékařů:

 

Název Počet rezidenčních míst 
Urologie

1

Chirurgie                                     1

Doklady nutné k účastni na výběrovém řízení:

-         přihláška do výběrového řízení

-         osobní dotazník + 1 fotografie pasového formátu

-         lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (netýká se zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace)

-         výpis z rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (netýká se zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace)

-         neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

-         neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

-        neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud jí získal

-         přehled odborné praxe

Hodnotící kritéria:

-         formální náležitosti - úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení

-         vzdělání a kvalifikace

-         jazykové znalosti

-         odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem, řidičský průkaz, státní zkoušky osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů:

Členové komise výběrového řízení nemocnice  posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.

Případné informace podá Bc. Veronika Leňová - OLZ, tel.č.: 596 491 549,  nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte nebo osobně předkládejte na OLZ, nejpozději do 31.7.2020.