+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Akreditace dle vyhlášky č. 221/2018:

ZÁKLADNÍ KMENY:

ANESTEZIOLOGICKÝ 

GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÝ 

CHIRURGICKÝ

INTERNÍ  

NEUROLOGICKÝ

OTORINOLARYNGOLOGICKÝ - 

PATOLOGICKÝ 

PEDIATRICKÝ - odesláno na MZČR

PSYCHIATRICKÝ - odesláno na MZČR

RADIOLOGICKÝ 

UROLOGICKÝ

 

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK:

PATOLOGIE

ARIM

CHIRURGIE

RADIOLOGIE A ZOBRAZOVCÍ METODY

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

GERIATRIE

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

GASTROENTEROLOGIE

 

Momentálně probíhá průběžné odesílání žádosti o udělení akreditací pro specializovaný výcvik dle nových vzdělávacích programů.

 

 

Naše nemocnice má dle starých vzdělávacích programů akreditaci k uskutečňování vzdělávání pro níže uvedené obory: (dovzdělávat u všech lékařských oborů je možno do roku 2028)

 LÉKAŘSKÉ OBORY

 • ARO
 • Dětské lékařství
 • Geriatrie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Hematologie a transfúzní lékařství
 • Chirurgie - AP II. typu
 • Infekční lékařství - AP II. typu
 • Klinická biochemie
 • Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
 • Nefrologie
 • Neurologie
 • ORL
 • Patologická anatomie
 • Praktické lékárenství
 • Psychiatrie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Rehabilitační a fyzikální medicína
 • Urologie
 • Vnitřní lékařství
 • NELÉKAŘSKÉ OBORY
 • Klinická biochemie - zdravotní laborant
 • Klinická biochemie - odobrný pracovník v laboratorních metodách

 

Pro zájemce z řad zaměstnanců sítě zdravotnických zařízení zřizovaných nebo založených Moravskoslezským krajem byl z rozhodnutí zřizovatele MS Kraje poplatek za stáže zrušen.