+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Informované souhlasy naleznete na stránkách oddělení. V případě, že u uvedeného oddělení nejsou publikovány (pro velké množství), můžete si je vyžádat u ošetřujícího lékaře na daném oddělení. Platný seznam Informovaných souhlasů s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů) uvádíme zde:

Informované souhlasy naleznete na stránkách oddělení. V případě, že u uvedeného oddělení nejsou publikovány (pro velké množství), můžete si je vyžádat u ošetřujícího lékaře na daném oddělení.

Platný seznam Informovaných souhlasů s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů) uvádíme zde: