+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Akreditace a kvalita v nemocnici

V prosinci 2016 proběhlo v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Nemocnice prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky.
 
Vedení nemocnice si je vědomo významu vazeb interních procesů na kvalitu své činnosti a jejich výsledků a zavazuje se dodržovat Projekt zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb dle platné legislativy a  jejich požadavků.
 

Nemocnice pracuje ve prospěch zdraví občanů, v souladu s jejich potřebami a zájmem společnosti v oblasti prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, a to v duchu Hippokratovy přísahy a humanistických ideálů evropské a světové lékařské vědy.

Chceme i nadále budovat efektivní, inteligentní organizaci se stabilizovaným, motivovaným a profesně výkonným týmem zaměstnanců.

K naplnění uvedených cílů projektu chceme ve vztahu k pacientům:
  • vytvářet lidský vztah k nemocným na základě individuálního přístupu a pomoci každému jednotlivému pacientovi (klientovi)
  • uspokojovat požadavky pacientů (klientů) na vysokou odbornou úroveň poskytované péče
  • multioborovým přístupem k pacientům (klientům) hledat nejúčinnější způsoby prevence a léčby chorob a také zvyšovat kvalitu jejich života
  • důsledně dodržovat lékařskou etiku a práva pacientů
  • zajistit vysokou úroveň doprovodných nezdravotnických služeb
  • udržovat a zlepšovat systém kvality zdravotní péče tak, aby byl pro naše pacienty (klienty) zárukou důvěryhodnosti spolehlivosti a trvale vysoké odborné úrovně.

K naplnění cílů projektu chceme ve vztahu k zaměstnancům:

  • ctít zásadu, že chybovat je lidské a přiznat omyl není projevem slabosti - budeme však dbát na důslednou analýzu a poučení se z každé chyby
  • vzdělávat zaměstnance, zlepšovat jejich odbornou kvalifikaci, dovednosti, zkušenosti a morální vlastnosti
  • vytvářet a dále podporovat podmínky pro péči o zaměstnance
  • vyžadovat od svých zaměstnanců aktivitu, loajalitu, kolegialitu, udržování dobrých mezilidských vztahů a vysoké morální úrovně

 

Manažer kvality

Bc. Gabriela Dobešová
Telefon: 596 491 634
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.