+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o.

Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné péče v NsP Havířov. Zvýšením kvality bude dosaženo pořízením nového a modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Celkové způsobilé výdaje: 51.410.000 Kč

Termín realizace projektu : počátek realizace projektu - 29. 10. 2018 ukončení realizace projektu - 4. 5. 2020

Projekt je spolufinancován Evrtopskou unií.Nemocnice s poliklinikou v Havířově, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem:

Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních
reg. č. CZ.1.10/2.1.00/11.00929Projekt byl financován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 10.2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb.

Partnery projektu bylo 6 nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, tj. Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Nemocnice s poliklinikou v Havířově, p.o., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o., Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., a Nemocnice Třinec, p.o.. Celkové náklady projektu dosáhly výše 167.783.724 Kč, přičemž spolufinancování ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činila 92,5% způsobilých nákladů projektu a zbylý podíl tvořilo spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem tohoto projektu je modernizace a zkvalitnění poskytovaných zdravotnických služeb, prostřednictvím pořízení přístrojové techniky do šesti nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem. Projekt zlepšuje dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v regionu Moravskoslezsko zaměřenou na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními, technicky vyspělými metodami díky nejmodernější přístrojové technice. Dopadem realizace projektu je zvýšení kvality života v regionu díky zkvalitnění zdravotní péče.

Nemocnice se podílela na přípravě i realizaci projektu, a provozuje výstupy v rámci projektu pořízené. V rámci projektu byly pořízeny následující zdravotnické přístroje a technologie:

  • Systém digitalizace
  • Sterilizátory
  • CTCTV roce 2011 byl pořízen rentgenový přístroj CT – výpočetní tomograf Siemens Somatom Definition AS umožňující zobrazovat řezy tělem pacienta. V době pořízení se jednalo o špičkový přístroj s 64 skeny za otáčku a s podstatně vyšší rozlišovací schopností než jakou disponoval předchozí přístroj (3 skeny za otáčku). Důležitou výhodou je také snížení radiační zátěže vyšetřovaných pacientů. Vysoké rozlišení spolu se softwarovým vybavením umožňuje lékařům přesnější diagnostiku.
 


STERILIZÁTORY

V roce 2012 byli pořízeny jeden formaldehydový sterilizátor BMT Formomat PL3 a dva parní sterilizátory BMT Sterivap 6612, z toho jeden parní sterilizátor s vlastním vyvíječem páry.  Nahrazením starších sterilizátorů na pracovišti Centrální sterilizace se podařilo zvýšit komfort obsluhy, zefektivnit provoz kratšími časy jednotlivých šarží, snížit spotřebu médií a splnit požadavky certifikace managementu kvality sterilizačního procesu dle ČSN EN ISO 13 485.


Formladehydový (vlevo) a dva parní (uprostřed a vpravo) sterilizátory BMT


 

Displej parního sterilizátoru 

SYSTÉM DIGITALIZACE

V rámci dodávky Systému digitalizace - PACS byli v roce 2013 pořízeny servery, akviziční stanice, digitizéry, tiskárna a kazety se speciální folií, které společně se softwarovým vybavením umožňují nepřímou digitalizaci rentgenových snímků včetně jejich zálohování.


Digitizér AGFA CR30-X
Digitizér AGFA DX-G vč. akviziční stanice a kazet


 

Digitizér AGFA DX-M
Tiskárna AGFA AXYS
 Konzultační místnost PACS
 Popisovna rtg snímků
 Jeden z prvních rtg snímků po zprovoznění Systému nepřímé digitalizace