+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

 

 

 

Název projektu

Nemocnice s úsměvem.
Profesionalista manažerů, lékařů
a nemocničního personálu

 

Registrační číslo

CZ.1.07/3.2.07/02.0054

 

Žadatel

HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.

 

Partneři

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

 

Podrobnější informace

http://www.silmahsg.cz/sluzby/esf-nemocnice-s-usmevem/

 

Přínosy

Klíčem k úspěchu – obdobně jako při léčbě pacienta – je správná diagnóza úrovně manažerského řízení a odpovídající interní strategie, vytvoření inovačního prostředí a cílené týmové řešení zvolených priorit.
Projekt “Nemocnice s úsměvem” prokázal, že principy Spirálového managementu přispívají zásadním způsobem k vytvoření pozitivního, motivujícího, inovačního prostředí pro lékaře, zdravotníky a ostatní personál nemocnic. Pro ředitele a vrcholové manažery přináší nový způsob inovačního řízení významnou oporu při řešení “neřešitelných” problémů a výzev.
I v Česku umíme řešit zdánlivě neřešitelný rozpor náklady vs. kvalita :-).

Chcete to vyzkoušet i ve vaší nemocnici?

 

Celkem bylo v projektu podpořeno 328 zaměstnanců obou partnerů.

Byly vytvořeny vzdělávací moduly jako součást komplexního poradensko – vzdělávacího programu pro zvýšení úspěšnosti v nemocnicích a obdobných zdravotnických zařízení:

-          Manažerské dovednosti komplexního systému strategického řízení v nemocnicích

-          Manažerské dovednosti managementu změn a procesního řízení v nemocnicích

-          Kariérový rozvoj zaměstnanců v oblastech motivace, spolupráce a vedení lidí v autonomních týmech

-          Vytváření předpokladů autonomního řízení nemocničního oddělení

 

K ověření dosažených výstupů a naplnění cílů projektu byly využity porovnávací diagnostiky:

„Měření potenciálu úspěšnosti organizace“
a „Analýza vnitřní kultury“.

 

Cílem projektu byl vývoj a praktické ověření strategického poradensko – vzdělávacího programu určeného manažerům, lékařům a zaměstnancům nemocnic.

Vzdělávací moduly byly vyvíjeny tak, aby byly použitelné v nemocnicích a obdobných zdravotnických zařízeních, tzn. aby respektovaly specifika a charakter tohoto prostředí i jejich zaměstnanců.

Cílem bylo dosažení stejné úspěšnosti po jejich praktické aplikaci jako v podnikatelských subjektech.

Vzdělávací moduly byly zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců všech úrovní řízení nemocnice (manažeři, lékaři, ostatní nemocniční personál) pro:

  • zvýšení efektivity hospodaření (nemocnice, svěřeného úseku, oddělení apod.)
  • zajištění střednědobého rozvoje nemocnice
  • zlepšení vnitřní spolupráce mezi týmy
  • profesionalizaci komunikace a spolupráce s klienty – pacienty

Naplnění uvedených cílů a pozitivních posunů v uvedených oblastech se potvrdilo nejen při komunikaci se zástupci cílových skupin a získávání jejich zpětné vazby, ale i v rámci realizovaného přeměření posunů a změn v průběhu realizace projektu, při závěrečném opakovaném měření  „Potenciálu úspěšnosti nemocnice“ a „Analýze vnitřní kultury“.

 

 

Harmonogram

 

Zahájení projektu

10.01.2011

Ukončení projektu

10.06.2013