+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

STANIČNÍ SESTRA DĚTSKÉ LŮŽKOVÉ STANICE  

místo výkonu práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24,   předpokládaný nástup: po dohodě

Kvalifikační předpoklady pro tuto pozici:

 • odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.

 • specializovaná způsobilost

 • VŠ se zaměřením na ošetřovatelskou péči výhodou

 • minimálně 5roků praxe v daném oboru nebo na vedoucí pozici

 • manažerské schopnosti

 • výborné komunikační schopnosti

 • morální a občanská bezúhonnost

 • zdravotní způsobilost

 • pozitivní přístup.

Nabízíme:

      -     práci na akreditovaném pracovišti v profesionálním kolektivu

 • možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje

 • závodní stravování

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis

 • vlastní návrh koncepce řízení oddělení (v rozsahu formátu A4)

 • strukturovaný profesní životopis

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 • souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č.110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášku se všemi náležitostmizašlete v obálce označené  staniční sestra dětské lůžkové stanicenejpozději do 19.4.2021 hodinna adresu:Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, oddělení lidských zdrojů - Ing. Lenka Feniková, Dělnická 1132/24, Havířov 736 01.