+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

FINANČNÍ ÚČETNÍ

místo výkonu práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 1132/24,     předpokládaný nástup: leden 2021

Kvalifikační předpoklady pro tuto pozici:

 • vzdělání  SŠ s maturitou

praktická znalost podvojného účetnictví

 • praxe na pozici finanční účetní minimálně 5 let

 • znalost účetních norem a standardů pro příspěvkové organizace výhodou

 • znalost MS Office Excel

 • samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, logické myšlení

 • bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • výše platu dohodou

 • dovolená o výměře 5 týdnů

příspěvek na závodní stravování

 • příspěvky zaměstnavatele z FKSP na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, penzijní připojištění

 • dary při pracovních, životních výročích a za bezplatné dárcovství krve

 • sleva na nájemném v bytech fa HEiMSTADEN

 • možnost ubytování v nemocniční ubytovně (nezařízené)

 • v případě hospitalizace pobyt zdarma na nadstandardním pokoji.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášku se všemi náležitostmizašlete v obálce označené  finanční účetnínejpozději do 31.10.2020na adresu:Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,oddělení finančního účetnictvíDana Heczková, Dělnická 1132/24, Havířov 736 01.