+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

VRCHNÍ SESTRA NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE 

místo výkonu práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 1132/24,    

předpokládaný nástup: 3.2.2020

Kvalifikační předpoklady pro tuto pozici:

-         odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění aktuálních zákonů

-         specializovaná způsobilost

-         VŠ se zaměřením na ošetřovatelskou péči výhodou

-         minimálně 5 roků praxe v daném oboru nebo na vedoucí pozici

-         manažerské schopnosti

-         výborné komunikační schopnosti

-         morální a občanská bezúhonnost

-         zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

     -     práci na akreditovaném pracovišti v profesionálním kolektivu

-         možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje

-         závodní stravování

-         příspěvek z FKSP na rekreaci, sport, kulturu, penzijní připojištění

-         dary za bezpříspěvkové dárcovství krve a plazmy

-         sleva na nájem bytu společnosti RESIDOMO ve výši 15%

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

-         motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis

-         vlastní návrh koncepce řízení oddělení (v rozsahu formátu A4)

-         strukturovaný profesní životopis

-         ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

-         výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

-         souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „VŘ – vrchní sestra na oddělení klinické hematologie“ nejpozději do 20.12.2019 do 16.00 hodin na adresu:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Ing. Lenka Feniková

Oddělení lidských zdrojů

Dělnická 1132/24

736 01 Havířov