+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

VEDOUCÍ ÚDRŽBY, PROVOZU ČOV, ODPADŮ A DOPRAVY

 

 

Požadujeme:

 

-          vzdělání SŠ, SOU s maturitou

-          praxe minimálně 1 rok na obdobné vedoucí pozici

-          znalost práce s PC

-          vysoké pracovní nasazení, samostatnost, odpovědnost

-          výborné komunikační schopnosti

-          morální a občanská bezúhonnost

-          zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

 

-          výše platu dohodou

-          dovolená o výměře 5 týdnů

příspěvek na závodní stravování

-          ODIS kartu na dopravu zdarma – bližší informace www.mobilita.msk.cz

-          příspěvky zaměstnavatele z FKSP na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, penzijní připojištění

-          dary při pracovních, životních výročích a za bezplatné dárcovství krve

-          sleva na nájemném v bytech fa RESIDOMO (bývalé RPG)

-          možnost ubytování v nemocniční ubytovně (nezařízené)

-          možnost pracovně-právního poradenství zdarma

-          v případě hospitalizace pobyt zdarma na nadstandardním pokoji.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

-     motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis

-          ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

-          souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „VŘ – vedoucí údržby“ nejpozději do 18.11.2019 na adresu: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., oddělení lidských zdrojů - Ing. Lenka Feniková, Dělnická 1132/24, Havířov 736 01.