+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

STANIČNÍ SESTRA LŮŽKOVÉ STANICE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ -MENŠÍ DĚTI

místo výkonu práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 1132/24,     předpokládaný nástup: po dohodě

 

 Kvalifikační předpoklady pro tuto pozici:

-          odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., v aktuálním znění

-          specializovaná způsobilost

-          VŠ se zaměřením na ošetřovatelskou péči výhodou

-          minimálně 5 let praxe v daném oboru nebo na vedoucí pozici

-          manažerské schopnosti

-          výborné komunikační schopnosti

-          morální a občanská bezúhonnost

-          zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

-          Práce v akreditované nemocnici na akreditovaných pracovištích odpovídajícím požadavkům vzdělávacích programů  v příslušných oborech s kompetentními školiteli.

-          Práce ve stabilním vysoce profesionálním kolektivu lékařů i nelékařů dostupných radou i pomocí.

-          Práce na nově zrekonstruovaných lůžkových jednotkách oddělení s rozsahem lůžek 20 – 30 na jednotku.

-          Dovolená o výměře 5 týdnů.

-          Příspěvek na závodní stravování.

-          Příspěvky zaměstnavatele z FKSP na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, penzijní připojištění.

-          Výše tarifního platu garantovaná zákonem.

-          Dary při pracovních, životních výročích a za bezplatné dárcovství krve.

-          Možnost náborového příspěvku ve vybraných oborech.

-          Sleva na nájemném v bytech fa RESIDOMO (bývalé RPG).

-          Možnost ubytování v nemocniční ubytovně (nezařízené).

-          Slevu na školné 25 % do jeslí Mrňousek.

-          Možnost pracovně-právního poradenství zdarma.

-          V případě hospitalizace pobyt zdarma na nadstandardním pokoji.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

-          motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis

-          vlastní návrh koncepce řízení oddělení (v rozsahu formátu A4)

-          strukturovaný profesní životopis

-          ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

-       výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

       -      souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona  č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „VŘ – staniční sestra lůžkové stanice dětského oddělení – menší děti“ nejpozději do 29.3.2019 do 15.00 hodin na adresu:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, oddělení lidských zdrojů - Ing. Lenka Feniková, Dělnická 1132/24, Havířov 736 01.

Příloha: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Odesláním životopisu na tento inzerát potvrzujete, že jste se seznámil/-la s "Informacemi o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání".