+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

 Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

VRCHNÍ SESTRA CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ  

místo výkonu práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, Dělnická 1132/24,  předpokládaný nástup: dohodou 

Kvalifikační předpoklady pro tuto pozici:

 • odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění aktuálních zákonů

 • specializovaná způsobilost

 • VŠ se zaměřením na ošetřovatelskou péči výhodou

 • minimálně 5roků praxe v daném oboru nebo na vedoucí pozici

 • manažerské schopnosti

 • výborné komunikační schopnosti

 • morální a občanská bezúhonnost

 • zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

      -     práci na akreditovaném pracovišti v profesionálním kolektivu

 • možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje

 • závodní stravování

 • příspěvek z FKSP na rekreaci, sport, kulturu, penzijní připojištění

 • dary za bezpříspěvkové dárcovství krve a plazmy

 • sleva na nájem bytu společnosti RESIDOMO

 • v případě hospitalizace zdarma pobyt na nadstandardním pokoji

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis

 • vlastní návrh koncepce řízení oddělení (v rozsahu formátu A4)

 • strukturovaný profesní životopis

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášku se všemi náležitostmizašlete v obálce označené  vrchní sestra chirurgického oddělenínejpozději do 31.7.2020 do 16.00 hodinna adresu:Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, oddělení lidských zdrojů - Ing. Lenka Feniková, Dělnická 1132/24, Havířov 736 01.