+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

VEDOUCÍ SESTRA CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU

místo výkonu práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01  Havířov, předpokládaný nástup: DOHODOU

Nsp Havířov chystá organizační  a procesní změny při příjmu nízko/vysokoprahých pacientů formou jednotného filtru, komunikačního a „triážního“ uzlu a na vedoucí klíčovou pozici vedoucí sestry, hledá schopného manažera, organizačně-talentovanou sestru, která spolu s vedením nemocnice a s ostatními odděleními, vytvoří dobře fungující režim Centrálního příjmu a zapojí se do systému nejlépe již ve fázi příprav.

Kvalifikační předpoklady pro tuto pozici:

 • odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění aktuálních zákonů

 • specializovaná způsobilost v interních, chirurgickýchoborech nebo oborech intenzivní péče

 • VŠ se zaměřením na ošetřovatelskou péči výhodou

 • minimálně 5roků praxe v daném oboru

 • výbornéorganizační  a komunikační schopnosti

 • schopnost zapojit se do realizace projektů

 • dobrá fyzická kondice

 • morální a občanská bezúhonnost

 • zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

      -     práci na akreditovaném pracovišti v profesionálním kolektivu

      -     možnost výkonnostního ohodnocení 

 • možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje

 • zaměstnanecké benefity

 • sleva na nájem bytu společnosti RESIDOMO

 • v případě hospitalizace pobyt zdarma na nadstandardním pokoji.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis

 • strukturovaný profesní životopis

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášku se všemi náležitostmizašlete v obálce označené  vrchní sestra centrálního příjmunejpozději do 8.6.2020 do 16.00 hodinna adresu:Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, oddělení lidských zdrojů - Ing. Lenka Feniková, Dělnická 1132/24, Havířov 736 01.