+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

nadace logo1

 

Nadační fond Pavla Novotného vznikl v roce 2016 a nese název po jeho zakladateli, Ing. Pavlu Novotném. Tomu byl v roce 2009 diagnostikován zhoubný nádor varlete a od té doby podstoupil do současnosti celkem 14 operací a mnoho vyšetření. Během náročné léčby se seznámil s vynikajícím a uznávaným onkologem Fakultní nemocnice v Ostravě MUDr. Jaroslavem Hájkem a po 5 letech od jejich společné myšlenky došlo ke vzniku tohoto nadačního fondu. Další velmi pevnou součástí našeho týmu je manželka Pavla Novotného, paní PharmDr. Bc. Miroslava Novotná a pan Ing. Jiří Knopp, kdy oba zažili na vlastní kůži, jaké to je starat se při náročné léčbě o onkologické pacienty v domácnosti.

Základní motto nadačního fondu „Věřím v život“

Motto našeho nadačního fondu je velmi výstižné. Víra v život je totiž jednou z podstatných součástí terapie úspěšné léčby onkologických pacientů, bez této víry bývá léčba mnohdy náročná, ne-li nemožná. Proto je velmi důležité pro onkologické pacienty, aby měli ve svém okolí někoho, s kým by se mohli o svém onemocnění bavit, ptát se na různé problémy spojené s léčbou, případ. s návratem do běžného nebo pracovního života.


Cíle NF Pavla Novotného:

  • Pořádání preventivních akcí zaměřených na osvětu onkologických onemocnění urologického charakteru, především pak na včasné lékařské prohlídky dětí, žen a mužů u poskytovatelů zdravotní péče v České republice.
  • Zajištění kvalitní následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení dostupnosti a četnosti poskytovaných lázeňských léčeb (a to jak komplexních lázeňských léčeb, příspěvkových lázeňských léčeb nebo ambulantních léčeb) nebo jiných rehabilitačních pobytů pro onkologické pacienty.
  • Pořádání pravidelných setkání, odborných seminářů, vzdělávacích, kulturních, společenských nebo sportovních akcí pro členy Klubu přátel NF Pavla Novotného a dalších zájemců z řad laické či odborné veřejnosti.
  • Zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení u poskytovatelů onkologického vyšetření, léčby a další zdravotní péče v České republice, především pak v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.
  • Provádění osvěty za účelem zlepšení nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost.
  • Podpora denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců a obdobných zdravotních či sociálních zařízení, které jsou zřízeny za účelem poskytování sociální a zdravotní péče nemocných dětem, dorostu a dospělým (především pak onkologickým pacientům a postiženým dětem).

    Ing. Pavel Novotný,

    předseda správní rady nadačního fonduWebové stránky nadačního fondu

Staň se dobrovolníkem

Den urologické
prevence

Na oddělení klinické hematologie se rozdávaly dárky

Oddělení klinické hematologie získalo dvě nová křesla