+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Vítězky ankety Moravskoslezská sestra 2018 včera (2. 11.) na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava převzaly certifikáty a dary. Ocenění jim předali hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer, zástupci zdravotnických zařízení a partneři ankety.


Kandidáty na titul ve čtyřech hlavních kategoriích (Sestra u lůžka, Ambulantní péče, Porodní asistentka a Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči) nominovali odborníci. Veřejnost měla možnost hlasovat v kategorii Sestra veřejnosti a vybírat z dvanácti finalistek svou nej… zdravotní sestřičku prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu Moravskoslezského kraje.

Havířovské sestřičky bodovaly ve dvou kategoriích a získaly první místa.

Kategorie Sestra u lůžka:
Drahomíra Kortová

Kategorie Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči:
Vanda Foltýnová

Oceněným sestřičkám z havířovské nemocnice gratulujeme a vážíme si jejich celoživotní práce pro pacienty a klienty havířovské nemocnice.

Medailonky vítězných sestřiček:
sestra nsphav kortovaDrahomíra Kortová
Vždy vyžaduje etický kodex zdravotnického pracovníka, je velmi zodpovědná, kolegiální a kamarádská. Ve styku s pacienty vystupuje s pokorou a úctou. Aktivně se vzdělává a zavádí nové poznatky do praxe.
sestra nsphav foltynovaVanda Foltýnová
Má milý srdečný přístup nejen k pacientům, ale také ke svým kolegům. Plně zasvětila nejen svůj pracovní život pomoci druhým. Je příkladem a vzorem nám všem, jak bravurně zvládá stále nové a větší nároky na profesi sestry. Zaslouží si obdiv a poděkování.

web 5D3 1246web 5D3 1292Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákweb 5D3 1293web 5D3 1319web 5D3 1402web 5D3 1449Vítězná sestřička z havířovské nemocnice Drahomíra Kortová
web 5D3 1450Vítězná sestřička z havířovské nemocnice Drahomíra Kortová
web 5D3 1475web 5D3 1479Vítězná sestřička z havířovské nemocnice Vanda Foltýnová
web 5D3 1487Vítězná sestřička z havířovské nemocnice Vanda Foltýnová
web 9L3A1873web spolecne fotoSpolečné foto Moravskoslezská sestra roku 2018