+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

V úterý 10. dubna proběhl již VIII. Den zdraví havířovské nemocnice. Akci zahájil krátkým úvodem ředitel nemocnice, Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, v doprovodu primátorky města Havířova, Mgr. Jany Feberové.

Tradičně na úvod zazpíval také pěvecký sbor Gymnázia Komenského pod vedení Mgr. Sylvy Mokrošové.

Zdravotníci představili svou činnost na celkem 16 stáncích. Během čtyř hodin trasou zdraví prošlo několik stovek návštěvníků. Vyšetřit se a dozvědět se, co se děje pod pokličkou krajského zdravotnického zařízení, přišli také žáci a studenti škol v Havířově a okolí. Zájemci si mohli na akci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, zjistit přítomnost krve, bílkovin a cukru v moči, změřit si hladinu krevního cukru, tlak a pulz či vyšetřit žilní systém. Naši odborníci zájemcům také radili v oblasti očkování a cestovní medicíny, zdravého životního stylu, obezity, diabetu, inkontinence a urologických obtíží. Byly připraveny názorné ukázky první pomoci dospělé osobě v ohrožení života a fungování automatického externího defibrilátoru. Prostřednictvím interaktivní expozice se mohli návštěvníci také podívat na to, jak to funguje na operačních sálech. Na chvíli se mohli stát chirurgy a vyzkoušet si laparoskopický trenažér.

Byl připraven také doprovodný program a řada prezentací nejen zdravotnických firem a společností – Sociální služby města Havířova, ADRA, NF Pavla Novotného, Armáda spásy, INNA.

Největší návštěvnost měla expozice operačních sálů, druhým nejnavštěvovanějším byl stánek Interního oddělení, kde si návštěvníci nechali nejčastěji měřit glykémii a oblíbeným byl i tým nutričních terapeutek, které nabízely měření tělesného tuku přístrojem In Body a mnoho zdravých dobrot k ochutnání.

Děkujeme všem studentům Střední zdravotnické školy v Karviné a všem zaměstnancům nemocnice, kteří se podíleli na organizaci preventivního programu „Den zdraví“ za  profesionální přístup k akci a ochotu a vstřícnost s jakou přistupovali ke všem návštěvníkům.