+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o byla slavnostně otevřena v prosinci roku 1969. Od 1.1.2003 je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Jsme jediným lůžkovým zdravotnickým zařízením na území města Havířova. Zajišťujeme poskytování zdravotní služeb pro přibližně 100 000 obyvatel Havířova a okolí. Zabezpečujeme zdravotní péči na lůžkových odděleních, tj. chirurgické oddělení, urologické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, ORL oddělení, interní oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, neurologické oddělení, infekční oddělení, geriatrické oddělení, psychiatrické oddělení, rehabilitační oddělení, oddělení ARO, MOJIP, hematologické oddělení a LDN. Také zajišťujeme provoz komplementu, centrálního příjmu, odborných ambulancí, ústavní lékárny i lékárny pro veřejnost. V neposlední řadě zajišťujeme i provoz lékařské pohotovostní služby v Havířově a lékařské pohotovostní služby stomatologické na místně odloučeném pracovišti v areálu nemocnice. Plánované výkony se provádějí průběžně dle dohody s pacientem.

Lůžková péče byla k 31.12.2018 poskytována na 414 standardních lůžkách a jednotkách intenzivní péče (včetně ARO), následná péče byla poskytována na 1 lůžkové stanici (LDN) se 30 lůžky.  V roce 2018 bylo v naší nemocnici hospitalizováno 14 725 pacientů na akutních lůžkách a 231 pacientů na lůžkách následné péče. Zaznamenali jsme 637 porodů a bylo provedeno 4 275 operací. Poskytujeme také ambulantní zdravotní služby v odborných ambulancích, které spadají pod samostatné primariáty nebo jsou  samostatně vedeny pod poliklinikou. V nemocnici funguje 87 ambulancí. Ambulantně bylo v nemocnici v roce 2018 provedeno 212 207 vyšetření. Na hospitalizaci i ambulance navazuje komplementární péče na odděleních OKB, RDG, OKH, patologie, COS a nefrologie.

Ke 31.12.2018 měla NsP Havířov celkem 921 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, z toho 750 žen. Na zkrácený úvazek pracovalo ke konci roku 163 osob. Na dohody mimo pracovní poměr bylo v NsP zaměstnáno 238 pracovníků.

Virtuální prohlídka nemocnice


  • Nemocnice Havířov, p.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 899
  • IČ: 008 44 896
  • DIČ: CZ 008 44 896
  • Datová schránka: rifk6my
  • Sídlo: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
  • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27132791/0100

 

 

 

Plánek areálu NsP Havířov, p.o.