+420 596 491 111

nsphav@nsphav.cz

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o byla slavnostně otevřena v prosinci roku 1969. Od 1.1.2003 je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Jsme jediným lůžkovým zdravotnickým zařízením na území města Havířova. Zajišťujeme poskytování zdravotní služeb pro přibližně 100 000 obyvatel. Pro větší spádovou oblast poskytujeme zdravotní služby na urologickém oddělení, oddělení klinické hematologie, infekčním oddělení, cévním oddělení, cévní ambulanci, angiologicko-lipidemické  ambulanci nutriční ambulanci, nutriční poradně, gastroenterologické ambulanci, kostní denzitometrii či ortoptické stanic apod. V našem zařízení poskytujeme ambulantní, lůžkovou a komplementární péči. Plánované výkony se provádějí průběžně dle dohody s pacientem.

Lůžková péče byla k 31.12.2012 poskytována na 350 standardních lůžkách a na jednotkách intenzivní péče (včetně ARO) se 31 lůžky, následná péče byla poskytována na 1 lůžkové stanici (LDN) se 30 lůžky. V roce 2012 bylo v naší nemocnici hospitalizováno 15 632 pacientů, na LDN 254 pacientů. Zaznamenali jsme 651 porodů. Poskytujeme ambulantní zdravotní služby v odborných ambulancích, které spadají pod samostatné primariáty nebo jsou  samostatně vedeny pod poliklinikou. Ambulantně bylo v nemocnici v roce 2012 provedeno 238 459 ošetření. Na hospitalizaci i ambulance navazuje komplementární péče na odděleních OKB, RDG, OKH, patologii, COS a nefrologii.

K 31.1.2012 v NsP 901 lidí, z toho 113 se zkráceným úvazkem. Na dohody mimo pracovní poměr je v NsP zaměstnáno 117 pracovníků.


  • Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 899
  • IČ: 008 44 896
  • DIČ: CZ 008 44 896
  • Datová schránka: rifk6my
  • Sídlo: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
  • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27132791/0100

 

 

 

Plánek areálu NsP Havířov, p.o.